Новините с коментар в реално време

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

НачалоБългарияПътните фирми се канят да съдят държавата за неплатеното

Пътните фирми се канят да съдят държавата за неплатеното

Последвай Bnews.bg в

Пътните фирми, обединени в Браншова камара „Пътища“, се канят да съдят държавата за неплатените по техни думи към 900 млн. лв. Това става ясно от писмо до служебния министър-председател Стефан Янев, което камарата е депозирала в Министерския съвет преди малко. В същото време отвън пред Министерския съвет техните работници са блокирали движението включително и се тежка пътносторителна техника (виж тук)

В него се казва, че фирмите дълго са отлагали това свое намерение, но за тяхно съжаление липсата на всякакъв диалог със служебната регионална министърка Виолета Комитова не им оставяла друга възможност.

Припомня се също, че в края на юли тя е отменила заповедта на бившия вече председател на АПИ Апостол Минчев за спиране на всички ремонти, т.е. е признала, че договорите, по които работят фирмите, са редовни и по тях няма никакви проблеми. Сега обаче тя настоява тези договори да се анулират, припомнят от камарата.

Ето пълния текст на писмото:

[Пътните фирми се канят да съдят държавата за неплатеното (Видео, снимки)]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

[Пътните фирми се канят да съдят държавата за неплатеното (Видео, снимки)]

Обръщаме се за пореден път към Вас с настойчив апел да упражните правомощията си по отношение на неадекватното и застрашаващо живота и здравето на гражданите на Република България поведение на Министъра на Регионалното Развитие и Благоустройството г-жа Виолета Комитова. Събитията от последните дни показват, че непознаването на ситуацията в пътния сектор и отказът за диалог от страна на г-жа Комитова са на път да разрушат транспортната система на страната и да направят невъзможно нормалното придвижване на хора и товари. Представяме на вниманието Ви няколко акцента:
1. По отношение на „протестиращите 21 фирми“: Понастоящем в ББК „Пътища“ членуват 83 дружества. Заедно с всички нас протестират и наши подизпълнители, доставчици на материали и механизация. Както сте разбрали, от събота към нашият протест се присъедини и Камарата на Строителите в България с всички нейни членове.
Г-жа Комитова постигна невиждан резултат за действащ министър на строежите: ОБЕДИНИ ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИ СРЕЩУ СЕБЕ СИ.
2. По отношение искането й за среща със собствениците на фирми, цитирам: “да ги извади на светло и да се споразумее с тях поотделно“. Неуважението, което г-жа Комитова прояви, като не се яви на организираната от самата нея среща на 08.10.2021 г. не заслужава друг коментар освен: ОСТАВКА! Собствениците на дружествата от пътно-строителния бранш СА на светло. Те всички са в Търговския Регистър и всеки може да ги открие. Факта, че г-жа Комитова не знае как функционират фирмите в България и че собствениците могат изобщо да не участват в оперативното ръководство на дружествата, отдаваме на некомпетентност. Какво точно би договаряла г-жа Комитова на евентуални срещи на „четири очи“ със собствениците не искаме да гадаем. Но ще заявим ясно пред Вас: срещи с Г-жа Комитова не желаем да провеждаме дори и под Ваша егида. В бъдещи срещи за разрешаване на проблеми или обсъждане на политики, от страна на бранша водещ ще бъде УС на ББК „Пътища“, а собственици, които не са членове на УС, също ще участват, но никога на „четири очи“ .
3. По отношение на „простата“ аритметика за съотношението получени аванси/задължения на Държавата. Във „веселата“ си пресконференция от 08 октомври г-жа Комитова представи пред обществото информация какви аванси били получили определени фирми за строителството на големи инфраструктурни обекти и ги съпостави със задълженията по договорите за текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане. Само, че услужливо пропусна да спомене, че близо 2/3 от дружествата които са страна по договорите за ТРП и ЗП, нямат нищо общо с цитираните аванси. Освен несъстоятелна, тезата на Г-жа Комитова представлява вероятно и състав от НК: „Склоняване на длъжностно лице към неизпълнение на задълженията му: отклоняване на средства, получени по договор с държавно дружество за цели, извън предмета на договора“. Логическата връзка между изложената в петък пред медиите теза и многократно изразените от Г-жа Комитова опасения, че авансите са изхарчени и че фирмите ще фалират, надхвърля нашите възможности за възприятие и оставяме на Вас да прецените релевантността ѝ.
4. По отношение на действащите договори за поддържане и натрупаните по тях задължения от страна на държавата. Тезата, че тези договори трябва да бъдат прекратени е категорично несъстоятелна. За да не навлизаме в юридически дебат, заедно с това писмо внасяме в деловодството на Министерски съвет, детайлен анализ, направен от реномирана правна кантора, който по същество отхвърля разсъжденията, включени в доклада на създадената от Вас работна група. Тук ще акцентираме върху управленските умения и действия на Г-жа Комитова: Тя твърди, че е заварила бюджета на АПИ изчерпан, и че по тези договори не могат да се възлагат дейности, защото са надхвърлили прогнозната си стойност. В същото време настойчиво обяснява по медиите как на всички обекти се работи и тя нищо не е спирала. Когато тогавашният председател на УС на АПИ, инж. Апостол Минчев изпрати писма до всички дружества за спиране на ремонтите, тя го уволни. В края на Юли всички дружества получиха писма от АПИ, с изрични указания за продължаване на ремонтните дейности. Какво по-ярко доказателство може да даде Г-жа Комитова, чрез поверената й администрация, че към онзи момент нашите договори са били валидни и по тях може да се възлага и да се плаща. От онзи момент нищо не се е променило нито в правната, нито във фактическата обстановка, така че да се налага изменения или споразумения по договорите. Колкото до средствата в бюджета на МРРБ /АПИ е второстепенен разпоредител/, неин изконен дълг като Министър е да осигури съвместно с Министерски съвет необходимите средства, за които са поети ангажименти от страна на Държавата, чрез дадените на фирмите задания. Неспособността да се изпълни този дълг води до един изход: ОСТАВКА!
5. По отношение на твърденията и за отличното състояние на фирмите от бранша: Да, Г-жо Комитова, фирмите от ББК „Пътища“ ценят своите работници и полагат всички усилия да осигурят препитание на тях и техните семейства. Само че, това не се дължи на вас, а е въпреки вас. И благодарение на вас тази ситуация много скоро ще се наложи да се промени във вреда на нашите работници и социалната система на Република България
6. По отношение на отлагането на плановите ремонти за пролетта. Гражданите на Република България, за съжаление, ще бъдат потърпевши от този престъпен подход. През зимата ще останат непроходими участъци, ще бъдат откъснати населени места. Цената, която ще платят обикновените хора, през бюджета на Република България, ще нарасне неимоверно, а привеждането на отсечките в нормално и безопасно състояние ще се отложи с месеци.
7. Няма да взимаме отношение по твърденията на г-жа Комитова за раздорите в бранша, защото Вие сам ще се убедите колко неверни са те. Ние ще бъдем под Вашите прозорци.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Искаме да Ви информираме, че освен ежедневните протестни действия, които организираме от 11.10.2021 г., членовете на ББК „Пътища“ ще предприемат всички законни мерки да направят изискуеми задълженията на Агенция “Пътна Инфраструктура“ към тях, ведно със лихвите за забава и пропуснатите ползи. Уверяваме Ви, има актуална съдебна практика в тази посока и бюджетът на Държавата много бързо ще се натовари със допълнителни задължения, в размер, по наша оценка, от над 60 милиона лева само до края на настоящата година. Опитвахме се да избегнем това, но липсата на диалог и протакането във времето за намиране на решение не ни дава повече възможности.

ГОСПОДИН ЯНЕВ,
Пътищарите в България все още са готови на диалог в търсене на устойчиво решение за развитието на сектора. Апелираме към Вас да упражните правомощията си и да организирате спешна среща под Ваша Егида, за да избегнем с общи усилия задаващия се колапс в пътната инфраструктура на страната.

„АБ“ АД, „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, „АМ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД, „АПТЕРА“ ООД, „БАУ АКАДЕМИ“ ООД, „БЕТА ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, „БИТУЛАЙТ“ ООД, „БИТУМИНА ГМБХ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „БКО“ ЕООД, „БКС- БЪДИНСТРОЙ“ АД, "БКС" ЕООД, „БЛАГОУСТРОЙСТВО-СТУДЕНА“ ООД, „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, „ВИ ДЖИ ЕФ“ ООД, „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ООД, „ВИА ПЛАН“ , „ВИАЛУКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ВИАСТРОЙ“ АД, „ГАРАНТ 90 ЦОНЕВ И СИЕ“, „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, „ГЕОСТРОЙ“ АД, „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД, „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД, ЕТ „СТАНКА ВАСИЛЕВА“, „ЕВРОМЕТАЛ СТРОЙ –В“ ООД, „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД, „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД, „КМВ-СИСТЕМИ ЗА ПЪТНА СИГУРНОСТ“ ООД, „КРЕОН ИС“ ЕООД, „ЛЮНИК“ ООД, „МИКОНИ“ ООД, „МОНОЛИТ СОФИЯ“ АД, „МОСТКОНСУЛТ“ ООД, „НИВЕЛ СТРОЙ“

ЕООД, "НОВАКО СТРОЙ" ЕООД, „ОБОНАТО БИЛД“ ЕООД, „ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД, „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, „ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, „ПРОЕКТ СТРОЙ 1“ ЕООД , „ПСК ЕС-БИ – ЕС“ АД, „ПСТ БУРГАС” ЕООД, „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, „ПСТ ГРУП“ ЕАД, „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“АД, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД, „ПЪТИЩА М” ЕООД, „ПЪТИЩА“ АД, „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ“ ЕАД, „ПЪТНИ СТРОЕЖИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – БЕЛОГРАДЧИК“ ЕООД, „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 8“ ЕООД, „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЛИВЕН“ ЕООД, „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЕООД, „ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД, „ПЪТПЕРФЕКТ Т” ЕАД, „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД, „ПЪТСТРОЙ – 92“ АД, „ПЪТСТРОЙ – ВАРНА“ ЕООД, „ПЪТСТРОЙ ВДХ“ ЕООД, „ПЪТСТРОЙ“ АД- ГАБРОВО, „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД КЪРДЖАЛИ, „РЕГИОНАЛНИ ПЪТНИ МРЕЖИ“ ЕООД, „СИМИНВЕСТ“ ООД, „ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД, „ТЕХНОСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-99“ АД, „ТРАНСКОНСУЛТ БГ“, „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, „ТРЕЙС БГ“ ЕАД, „ТРИ – ЕС“ ООД, „ХИДРОМАТ“ ООД, „ХИДРОСТРОЙ“ АД , „ЩРАБАГ“ ЕАД, „ЮПИТЕР 05“ ООД.

С уважение:
инж. Стефан Чайков
Председател на Управителния съвет на Българска браншова камара „Пътища“

За да следите новините и коментарите в реално време, абонирайте се за нашите канали ето тук👇

spot_img

Последни

Не пропускай

След като дадохме БТР-те на Украйна, Главчев призова земеделците да гасят пожарите с тракторите!

България гори, а няма тежка и високопроходима техника да...

Пожарът в Ямболско навлезе в село Воден, хората се евакуират сами

Огънят от пожара в Ямболско навлезе в село Воден....

Директорът на “Сикрет сървис“: На покрива, откъдето беше стреляно по Тръмп, нe e имало агент, за да не падне

Директорът на американската служба за охрана „Сикрет Сървис“ Кимбърли...

Автентичното ДПС на Ахмед Доган и Джевдет Чакъров поиска преговори за втория мандат с ПП/ДБ

Очакваме президентът да връчи мандата, а "Продължаваме промяната -Демократична...

US сенатор, громил корупцията у нас, е осъден на 222 години затвор за подкупи и изнудвания!

Един от най-влиятелните сенатори в САЩ, който през 2021...

Виктор Николаев и Мира от Нова ТВ към ГЕРБ 20 пъти: По-добре ли ви с ДПС без Пеевски?

Тази сутрин Даниел Митов отнесе опорките на ГЕРБ по...

Прочетете още

Старата Сглобка Борисов – Пеевски – Киро Петков плюс Копейкин заграби всички ключови комисии в Парламента

Един от малкото останали верни на Делян Пеевски депутати от турския етнос Байрам Байрам оглави една от най-важните парламентарни комисии - тази по бюджет...

След като дадохме БТР-те на Украйна, Главчев призова земеделците да гасят пожарите с тракторите!

България гори, а няма тежка и високопроходима техника да гаси горските пожари. Евроатлантиците дариха стотици БТР-и за Украйна, а те са идеални за превоз...

Пожарът в Ямболско навлезе в село Воден, хората се евакуират сами

Огънят от пожара в Ямболско навлезе в село Воден. Хората започнаха да се самоевакуират. Пожарът от землищата на съседните на Воден села много бързо се...
Verified by MonsterInsights