Новините с коментар в реално време

Германия гърми от изтеклия запис с висши военни от Бундесвера, обсъждащи поразяването на Кримския мост с немски ракети Таурус

Германия разследва изтичането на информация от разговор чрез конферентна...

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

Германия гърми от изтеклия запис с висши военни от Бундесвера, обсъждащи поразяването на Кримския мост с немски ракети Таурус

Германия разследва изтичането на информация от разговор чрез конферентна...

Борисов избира – Сглобка с нас или с Радев (Путин), обяснява гуруто на ПП и ДБ

Публикуваме дилемата пред Борисов, както си я представят либералните...

Единственият хеликоптер за въздушно спасяване, който Сглобката откри  с фанфари, все още е негоден да заработи

Хеликоптерът за въздушна медицинска помощ, който стана гордостта на...
НачалоБългарияПоредните зулуми на Каракачанов за 20 милиона лева! Г-н Гешев, Вие сте...

Поредните зулуми на Каракачанов за 20 милиона лева! Г-н Гешев, Вие сте на ход!

На 9 септември 2019 г. Министерството на отбраната открива процедура за обществена поръчка №93. Предметът й е: „Сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца за доставка на леки витлови самолети и съпътващите ги услуги и оборудване“.
Фрогнюз многократно писа, че конкурсът е предрешен в полза само и единствено на чешката компания. След 7 години точно чешката компания печели… След като 9 предишни министри на отбраната категорично отказваха на ВВС да се купуват ненужни леки самолети, тези дни министър Каракачанов позволи това недоразумение да се случи… Защо?

Ето и точното задание: С изходящ номер 21-39-202/09.09.19 процедурата е изпратена на Агенцията за обществени поръчки на 10 септември 2019 г., която е публикува на своя сайт, както и на Притурката на Официалният вестник на ЕС. И в двата документа ясно е записано, че става въпрос за рамково споразумение и че предвидената СУМА Е 2 500 000 ЛВ. (два милиона и половина лева) без ДДС.

Анализът на авиационните специалисти показва няколко параметъра ограничаващи възможните изпълнители:

1. Срокът за подаване на офертите е 16 октомври 2019 г. или 26 работни дена. От предмета на обществената поръчка е ясно че възможните изпълнители са само чуждестранни компании, поради факта че няма такива в България. При положение, че цялата документация е на български и офертата също трябва да е на български език е почти невъзможно компания базирана извън България да се справи с тези срокове, освен …. ако няма предварително техническата спецификация.

2. Посочената сума е 2 500 000 лв. без ДДС или 1 278 229,70 евро без ДДС, което е доста малко. Така обявената сума по мнението на хора от бранша е отблъснала възможни изпълнители, въпреки че са правили презентации в България и са се интересували от възможностите за бизнес в България.

На 16 октомври 2019 г. оферти подават 2 компании:
– „Ар Мейтенанс“ ЕООД (с уставен капитал 50,00 лв. според Търговския регистър) и предмет на дейност линейно и базово техническо обслужване на самолети
– световноизвестната самолетостроителна компания „Злин еъркрафт“ АД от Чехия.
Състезание с един кон

Комисия от МО, назначена със заповед №ЗОП-61/21.10.2019 г. за извършване на подбор, разглеждане и оценка на получените оферти в периода 21.10.2019 – 05.11.2019 разглежда на 21 октомври 2019 г. получените оферти и установява със свой

Протокол, че:
– участникът „Ар Мейтенанс“ ЕООД в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) не е представил доказателства за технически и професионални възможности (IV.1 от Доклад РД-38-177/19.11.2019).

Комисията дава 5 (пет) работни дни на компанията да отстрани пропуска си. От „Ар Мейтенанс“ ЕООД не реагират и не отстраняват пропуска си, което дава основание на комисията да отстрани компанията.

Интересното е, че „Ар Мейтенанс“ ЕООД е подготвила съгласно правилата всички останали документи за участие в процедурата, но не реагира на поканата за отстрани пропуска си в ЕЕДОП. Следва да се попита защо? Дали защото не може да декларира технически и професионални възможности тъй като никога досега не е доставяла леки витлови самолети или защото и участвала като бушон за масовост на обществената поръчка.
– От „Злин еъркрафт“ АД са представили ЕЕДОП подписан само то единия представител на дружеството. В рамките на дадения срок от 5 работни дни този пропуск съвестно е отстранен.

Как цената набъбва от 2,5 млн. лв. до над 20,5 млн. лева?

Комисията за оценка на офертите отстранява „Ар Мейтенанс“ ЕООД заради пропуски в документацията и отваря ценовото предложение само на „Злин еъркрафт“ АД и там, о изненада!- оферираната цена за цялостно изпълнение на обществената поръчка, която е ясно записана в документацията като 2 500 000 лв. ДДС, изведнъж става 20 592 104 лв. без ДДС (в офертата е записано 10 528 576 евро без ДДС).
Съгласно предварително зададената формула за оценка на офертите КО=Пц + Пс (Комплексната оцена е сбор от Цената и Параметрите на самолета) „Злин еъркрафт“ АД получава максималния сбор от 80+20=100 точки.

Интересното е, че Комисията за оценка на офертите в своето решение записва Цср (средна цена) на година за периода от 48 месеца, в размер на 2 105 715 евро без ДДС или 4 118 422 лв. без ДДС. Е да, но в обявлението на обществена поръчка за рамков договор за доставка на до 4 леки витлови самолета и съпътващите ги оборудване и услуги е записана обща сума от 2 500 000 лв. без ДДС. Така нито средната цена за 1 година, нито крайната цена отговарят на заложеното в Обявлението за обществената поръчка.

Докладът на комисията внесен в деловодството на МО с входящ номер РД-38-177/19.11.2019 е УТВЪРДЕН от министъра на отбраната Каракачанов с негов подпис и печат.

Кои ще плаща масрафа, пардон самолетите?

На 3 декември 2019 г. с Решение на министъра на отбраната №143, подписано от надлежно упълномощения зам.-министър на отбраната Атанас Запрянов, резултатите от работа на комисията се приемат, отстранява се участника „Ар Мейтенанс“ ЕООД заради недекларирани в ЕЕДОП технически и професионални възможности и се утвърждава класирането, в което на първо (и единствено място) е класирана „Злин еъркрафт“ АД, но не с предложената пълна сума за изпълнение на предмета на обществената поръчка в рамките на 48 месеца в размер на 10 528 576 евро без ДДС, а със … средната годишна цена от 2 105 715 евро без ДДС.

Съвсем естествено възникват много въпроси?

1. Защо при обявена обща сума от 2 500 000 лв. без ДДС за цялостно изпълнение на обществена поръчка за доставка на 4 леки витлови самолети и съпътващите ги оборудване, обучение, документация и инструменти се извършва класиране на база средногодишна цена за изпълнение, която реално е ¼ от общата сума.
2. Дали и други самолетостроителни компании нямаше да участват в процедурата, ако знаеха, че цената за 4 самолета и останалите дейности няма да е 1 278 229,7 евро без ДДС, а 10 528 576 евро без ДДС?
3. Кой си позволява да променя неофициално в хода на самата процедура сумата на една обществена поръчка, обявена при това в официалния вестник на ЕС?
4. Ще понесе ли отговорност някой от политическото ръководството на МО за опорочената процедура и за похарчените пари на данъкоплатците?

Припомняме, че българските ВВС разполагат със следните учебни самолети: 6 летящи модерни PC-9M и 6 летящи L-39ZA. В последните 2 години МО прави всичко възможно тези 12 самолета да останат на земята, като нарочно не сключват договори, за да може да бъде сключена сделката в полза на „Злин“. Военни пилоти коментират, че е абсолютно невъзможно без наличието на PC-9М и L-39ZA курсантите от „Злин“ да се качат директно на МиГ-29 или бъдещия боен изтребител. Не е възможно специалистите от МО да не са наясно с този факт.

Друг е въпросът, че за последните 10 години има около 10 катастрофи със смъртни случаи с дадения лек самолет, който избра МО.

Калин Джумайски

Източник: frognews.bg

За да следите новините и коментарите в реално време

spot_img

Последни

Германия гърми от изтеклия запис с висши военни от Бундесвера, обсъждащи поразяването на Кримския мост с немски ракети Таурус

Германия разследва изтичането на информация от разговор чрез конферентна...

Русия уведоми САЩ, че изстреля междуконтинентална ядрена ракета Ярс

Руските власти предварително са уведомили американската страна за учебно-бойния...

Не пропускай

Германия гърми от изтеклия запис с висши военни от Бундесвера, обсъждащи поразяването на Кримския мост с немски ракети Таурус

Германия разследва изтичането на информация от разговор чрез конферентна...

Русия уведоми САЩ, че изстреля междуконтинентална ядрена ракета Ярс

Руските власти предварително са уведомили американската страна за учебно-бойния...

Васил Терзиев започна да сваля руските знамена в София точно преди 3 март

Получихме сигнал за поставени руски знамена на стълбове на...

Шокиращите 1,1 трилиона долара дължат американците само по кредитните си карти за декемри!

Правилото, че богатите живеят от заеми, се вихри с...

Борисов избира – Сглобка с нас или с Радев (Путин), обяснява гуруто на ПП и ДБ

Публикуваме дилемата пред Борисов, както си я представят либералните...

Единственият хеликоптер за въздушно спасяване, който Сглобката откри  с фанфари, все още е негоден да заработи

Хеликоптерът за въздушна медицинска помощ, който стана гордостта на...

Прочетете още

Минус 4 милиона българи! Връщаме се един век назад като брой население до Септемврийското въстание от 1923 година! 

Населението на страната ни ще се върне на нивото от преди 100 години, показва прогноза на Националния статистически институт. Така нарастването ни като народ...

Германия гърми от изтеклия запис с висши военни от Бундесвера, обсъждащи поразяването на Кримския мост с немски ракети Таурус

Германия разследва изтичането на информация от разговор чрез конферентна връзка на високопоставени военни в излъчен от руска медия аудиозапис, в който те говорят за...

Русия уведоми САЩ, че изстреля междуконтинентална ядрена ракета Ярс

Руските власти предварително са уведомили американската страна за учебно-бойния пуск на междуконтиненталната балистична ракета с твърдо гориво "Ярс" на тестовия космодрум Плесецк, съобщи пред...
Verified by MonsterInsights