Новините с коментар в реално време

Ихан Алдай по БНР: Пеевски е все по-близо до поста вицепремиер. Той е механикът на Сглобката!

"Изглежда като втория след Доган, нали? Реализира успешните си...

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

Ихан Алдай по БНР: Пеевски е все по-близо до поста вицепремиер. Той е механикът на Сглобката!

"Изглежда като втория след Доган, нали? Реализира успешните си...

МВР не разследва и не подозира политици за екзекуцията на Алексей Петров – Трактора

Две са направленията, по които МВР работи във връзка...

СХЕМА! Крупни БГ банкери и преработватели изкупуват и складират украинско жито в огромни силози край Силистра!

Докато едни зърнопроизводители протестират, големите акули в сектора се...
НачалоБългарияРадев наложи вето на "частната прокуратура" на ГЕРБ - ДПС, предложена от...

Радев наложи вето на „частната прокуратура“ на ГЕРБ – ДПС, предложена от Копейкин

Докато режеха главата на Гешев във ВСС, ГЕРБ и ДПС се подсигуриха чрез обособяването на Следствието под контрола на Борислав Сарафов в отделна, частна прокуратура под техен контрол. Промяната формално бе внесена от тяхната патерица Възраждане на Костя Копейкин. Засега Радев осуетява този акт с налагането на вето. Това вето е знак, че Радев ще позабави или върне указа за отстраняването на Главния прокурор Иван Гешев от ВСС. Сарафов е удобен за статуквото, защото е особено близък със скандалния бивш следовател Пепи Еврото и ще спаси огромна част от неговия лобистки бизнес, осветен от палавата му съпруга Любена в разследването за ресторанта 8-те джуджета и търговията с влияние, вършена с прокурори и съдии там.

Радев не може са спаси Гешевhttps://bnews.bg/zakonat-e-yasen-radev-ne-mozhe-sa-spasi-geshev/

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание параграфи 3-10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), приет от 49-ото Народно събрание на 2 юни 2023 година. Оспорените разпоредби предвиждат обособяването на директора на Националната следствена служба и следствените отдели към прокуратурите в самостоятелни органи. В мотивите си държавният глава подчертава, че тези промени възстановяват положение, което вече е съществувало в българското законодателство и е било променено през 2009 г. с оглед ефикасното и прозрачно функциониране на досъдебното производство по наказателни дела. Така без убедителни аргументи Народното събрание сега ревизира ангажимент, който България е поела пред Европейския съюз. Това съобщиха от прессекретариата на президентството. Ето цялото обръщение на Президента.

Приветствам усилията на законодателя да усъвършенства нормативната рамка в посока превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт. Основната част от приетия на 2 юни 2023 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД ЗСВ) съответства на това намерение и допринася за осъществяване на конкретните цели от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Измененията, които се съдържат в § 1-2, § 12, 14 и 15 от ЗИД ЗСВ, са приети въз основа на законопроект на Министерския съвет от 13.04.2023 г. По този законопроект Министерският съвет е изложил мотиви в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове, извършена е частична предварителна оценка на въздействието и е била проведена обществена консултация, с която е дадена възможност на заинтересованите институции да изразят позиция по предлаганите промени. Разпоредбите на § 3-10 от ЗИД ЗСВ обаче са приети без установените гаранции за откритост, съгласуваност и предвидимост на законодателния процес.

  1. В § 3-10 от ЗИД ЗСВ се предвижда предоставянето на независим статут на Националната следствена служба (НСлС) и на окръжните следствени служби и извеждането им от структурите на прокуратурата. По този начин се възстановява едно положение, което вече е съществувало в органите на нашата съдебна власт, и е било изоставено. През 2009 г. 40-ото Народно събрание е приело ЗИД ЗСВ (обн. ДВ, бр. 33 от 30.04.2009 г.), чрез който трансформира съществуващите тогава окръжни следствени служби в отдели към съответните органи на прокуратурата и определя директора на НСлС за заместник на главния прокурор. Към онзи момент правителството изтъква, че промяната се прави с цел „ефикасното и прозрачно функциониране на досъдебното производство“ и се налага поради „общата позиция на Европейския съюз за ролята, мястото и функциите на следствените органи в Република България, изразена още през октомври 2003 г. при затваряне на Глава 24 – Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи“ (Мотиви към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт № 902-01-3 от 9.01.2009 г.)

През 2003 г. в Доклада за напредъка на България към членство в Европейския съюз се посочва, че реорганизирането на следствените органи е ангажимент, чието изпълнение следва да се наблюдава за в бъдеще, с цел да бъдат преодолени актуалните структурни слабости на досъдебната фаза и тя да стане по-ефективна, като се избегне дублирането с други служби (Regular Report on Bulgaria’s Progress towards Accession, COM (2003) 676, стр. 18). След приемането на ЗИД ЗСВ от 2009 г. Европейската комисия отбелязва, че „внедряването на служителите на НСлС в прокуратурата може да се възприеме като стъпка за постигането на по-ефикасно използване на ресурсите в досъдебната фаза.“ (Придружаващ документ към Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка – Техническа актуализация, SEC (2009) 1074 окончателен, стр. 7). По този начин приетият през 2009 г. ЗИД ЗСВ става част от законодателните промени, с които приключват първите три години от членството на България в ЕС и отпада рискът от активиране на предпазните клаузи по Договора за присъединяване. Включването на следствените служби в структурата на прокуратурата следва логично от извършените три години преди това промени в Конституцията (обн. ДВ, бр. 27 от 2006 г.) и позволява „да бъде използван капацитетът на квалифицирани и опитни юристи, работещи като следователи, за засилване на противодействието срещу престъпността и корупцията, което обществото и Европейският съюз изискваха и очакваха“ (Решение на КС № 5 от 9.07.2009 г. по к. д. № 6 от 2009 г.).

В този контекст приетият от Народното събрание на 2 юни 2023 г. ЗИД ЗСВ (специално § 3-10) по същество ревизира ангажимент, който Република България е поела в преговорите за членство в Европейския съюз. Това би уронило доверието на органите на Европейския съюз и на останалите държави членки както в способността на страната да изпълнява пълноценно своите ангажименти, така и в ефективността и безпристрастността на националната наказателно правна система.

  1. Оспорените разпоредби на § 3-10 от ЗИД ЗСВ са приети въз основа на предложение на народен представител, което е направено след първо гласуване на законопроекта в пленарна зала. Предложението съдържа разпоредби от друг законопроект (ЗИД ЗСВ от 12.04.2023 г.), който на 19.05.2023 г. е бил отхвърлен от Народното събрание при първо гласуване. В съответствие с чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) в заседанието си от 25.05.2023 година Комисията по правни въпроси е отказала да разгледа и да гласува предложението. Въпреки това обаче, разпоредбите § 3-10 от ЗИД ЗСВ са подкрепени от Народното събрание при второто гласуване на законопроекта в пленарна зала.

По този начин Народното събрание не се е съобразило с изискването законите да се приемат с две гласувания (чл. 88, ал. 1 от Конституцията) и е действало в противоречие със своя правилник, който е конституционно уреден акт. В чл. 79, ал. 1 от ПОДНС се предвижда, че „законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен и разгледан повторно само след промени в основните му положения (…) и не по-рано от три месеца след отхвърлянето му.“. А според втората алинея от същия текст, разпоредби на законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, не може да бъдат внесени и разгледани повторно като предложения между първо и второ гласуване, ако не са изпълнени условията на първата алинея „с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки.“. Разпоредбите на § 3-10 не може да се разглеждат като „редакционни или правно-технически поправки“ в гласувания на първо четене правителствен законопроект, следователно те са приети в нарушение на ПОДНС.

spot_img

Последни

Ихан Алдай по БНР: Пеевски е все по-близо до поста вицепремиер. Той е механикът на Сглобката!

"Изглежда като втория след Доган, нали? Реализира успешните си...

МВР не разследва и не подозира политици за екзекуцията на Алексей Петров – Трактора

Две са направленията, по които МВР работи във връзка...

Правителството на Сглобката експулсира обратно за Москва Руския поп в София

Българските власти решиха да изгонят от страната предстоятеля на...

Радев избяга от среща очи в очи със Зеленски в Ню Йорк

Вместо президента Румен Радев на среща в Ню Йорк...

Не пропускай

Ихан Алдай по БНР: Пеевски е все по-близо до поста вицепремиер. Той е механикът на Сглобката!

"Изглежда като втория след Доган, нали? Реализира успешните си...

МВР не разследва и не подозира политици за екзекуцията на Алексей Петров – Трактора

Две са направленията, по които МВР работи във връзка...

Правителството на Сглобката експулсира обратно за Москва Руския поп в София

Българските власти решиха да изгонят от страната предстоятеля на...

Радев избяга от среща очи в очи със Зеленски в Ню Йорк

Вместо президента Румен Радев на среща в Ню Йорк...

СХЕМА! Крупни БГ банкери и преработватели изкупуват и складират украинско жито в огромни силози край Силистра!

Докато едни зърнопроизводители протестират, големите акули в сектора се...

Заловиха на място още един БГ политик с пълно шкафче с пачки евро за половин милион! СНИМКИ

Общински бос в Несебър бе арестуван с пълно чекмеджде...

Бойко Рашков, който арестува Бате Бойко пред внуците му, пое контрола над Службите

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Бойко Рашков...

И Борисов в хор с Пеевски и ПосолствоТо си иска генерал Атанасов обратно в службите

"Аз не съм казал, че съм против това да...

Пеевски държи генерал Атанасов от ДСБ да остане начело на службите в НС заради войната в Украйна

Евентуалното сливане на службите за разузнаване трябва да се...

Явор Божанков или Делян Пеевски за премиер? Изборът е ваш и доста прост…

Мехмед Дикме за Пеевски: "Може би е време Делян...

Прочетете още

Ихан Алдай по БНР: Пеевски е все по-близо до поста вицепремиер. Той е механикът на Сглобката!

"Изглежда като втория след Доган, нали? Реализира успешните си инициативи. Излиза с анонси сутрин, съставя дневния ред на правителството. Явно вече не е лошият...

МВР не разследва и не подозира политици за екзекуцията на Алексей Петров – Трактора

Две са направленията, по които МВР работи във връзка с убийството на Алексей Петров. Това съобщи главният секретар на МВР главен комисар Живко Коцев...

Правителството на Сглобката експулсира обратно за Москва Руския поп в София

Българските власти решиха да изгонят от страната предстоятеля на Руската православна църква в София архимандрит Васиан. Това съобщиха за ТАСС от руското посолство в...
Verified by MonsterInsights