Новините с коментар в реално време

Първият ред от Сглобката в Парламента масово се покри за 3 март на Шипка и в София!

Румен Радев, Росен Желязков, Денков и Джевдет Чакъров единствени...

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

Първият ред от Сглобката в Парламента масово се покри за 3 март на Шипка и в София!

Румен Радев, Росен Желязков, Денков и Джевдет Чакъров единствени...

Трите национални телевизии показаха среден пръст на Трети март! Оставка! Долу БНТ, БТВ и НОВА!

Големите национални телевизии показаха среден пръст на Националния празник...
НачалоБългарияРадев наложи вето на "частната прокуратура" на ГЕРБ - ДПС, предложена от...

Радев наложи вето на „частната прокуратура“ на ГЕРБ – ДПС, предложена от Копейкин

Докато режеха главата на Гешев във ВСС, ГЕРБ и ДПС се подсигуриха чрез обособяването на Следствието под контрола на Борислав Сарафов в отделна, частна прокуратура под техен контрол. Промяната формално бе внесена от тяхната патерица Възраждане на Костя Копейкин. Засега Радев осуетява този акт с налагането на вето. Това вето е знак, че Радев ще позабави или върне указа за отстраняването на Главния прокурор Иван Гешев от ВСС. Сарафов е удобен за статуквото, защото е особено близък със скандалния бивш следовател Пепи Еврото и ще спаси огромна част от неговия лобистки бизнес, осветен от палавата му съпруга Любена в разследването за ресторанта 8-те джуджета и търговията с влияние, вършена с прокурори и съдии там.

Радев не може са спаси Гешевhttps://bnews.bg/zakonat-e-yasen-radev-ne-mozhe-sa-spasi-geshev/

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание параграфи 3-10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), приет от 49-ото Народно събрание на 2 юни 2023 година. Оспорените разпоредби предвиждат обособяването на директора на Националната следствена служба и следствените отдели към прокуратурите в самостоятелни органи. В мотивите си държавният глава подчертава, че тези промени възстановяват положение, което вече е съществувало в българското законодателство и е било променено през 2009 г. с оглед ефикасното и прозрачно функциониране на досъдебното производство по наказателни дела. Така без убедителни аргументи Народното събрание сега ревизира ангажимент, който България е поела пред Европейския съюз. Това съобщиха от прессекретариата на президентството. Ето цялото обръщение на Президента.

Приветствам усилията на законодателя да усъвършенства нормативната рамка в посока превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт. Основната част от приетия на 2 юни 2023 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД ЗСВ) съответства на това намерение и допринася за осъществяване на конкретните цели от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Измененията, които се съдържат в § 1-2, § 12, 14 и 15 от ЗИД ЗСВ, са приети въз основа на законопроект на Министерския съвет от 13.04.2023 г. По този законопроект Министерският съвет е изложил мотиви в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове, извършена е частична предварителна оценка на въздействието и е била проведена обществена консултация, с която е дадена възможност на заинтересованите институции да изразят позиция по предлаганите промени. Разпоредбите на § 3-10 от ЗИД ЗСВ обаче са приети без установените гаранции за откритост, съгласуваност и предвидимост на законодателния процес.

  1. В § 3-10 от ЗИД ЗСВ се предвижда предоставянето на независим статут на Националната следствена служба (НСлС) и на окръжните следствени служби и извеждането им от структурите на прокуратурата. По този начин се възстановява едно положение, което вече е съществувало в органите на нашата съдебна власт, и е било изоставено. През 2009 г. 40-ото Народно събрание е приело ЗИД ЗСВ (обн. ДВ, бр. 33 от 30.04.2009 г.), чрез който трансформира съществуващите тогава окръжни следствени служби в отдели към съответните органи на прокуратурата и определя директора на НСлС за заместник на главния прокурор. Към онзи момент правителството изтъква, че промяната се прави с цел „ефикасното и прозрачно функциониране на досъдебното производство“ и се налага поради „общата позиция на Европейския съюз за ролята, мястото и функциите на следствените органи в Република България, изразена още през октомври 2003 г. при затваряне на Глава 24 – Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи“ (Мотиви към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт № 902-01-3 от 9.01.2009 г.)

През 2003 г. в Доклада за напредъка на България към членство в Европейския съюз се посочва, че реорганизирането на следствените органи е ангажимент, чието изпълнение следва да се наблюдава за в бъдеще, с цел да бъдат преодолени актуалните структурни слабости на досъдебната фаза и тя да стане по-ефективна, като се избегне дублирането с други служби (Regular Report on Bulgaria’s Progress towards Accession, COM (2003) 676, стр. 18). След приемането на ЗИД ЗСВ от 2009 г. Европейската комисия отбелязва, че „внедряването на служителите на НСлС в прокуратурата може да се възприеме като стъпка за постигането на по-ефикасно използване на ресурсите в досъдебната фаза.“ (Придружаващ документ към Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка – Техническа актуализация, SEC (2009) 1074 окончателен, стр. 7). По този начин приетият през 2009 г. ЗИД ЗСВ става част от законодателните промени, с които приключват първите три години от членството на България в ЕС и отпада рискът от активиране на предпазните клаузи по Договора за присъединяване. Включването на следствените служби в структурата на прокуратурата следва логично от извършените три години преди това промени в Конституцията (обн. ДВ, бр. 27 от 2006 г.) и позволява „да бъде използван капацитетът на квалифицирани и опитни юристи, работещи като следователи, за засилване на противодействието срещу престъпността и корупцията, което обществото и Европейският съюз изискваха и очакваха“ (Решение на КС № 5 от 9.07.2009 г. по к. д. № 6 от 2009 г.).

В този контекст приетият от Народното събрание на 2 юни 2023 г. ЗИД ЗСВ (специално § 3-10) по същество ревизира ангажимент, който Република България е поела в преговорите за членство в Европейския съюз. Това би уронило доверието на органите на Европейския съюз и на останалите държави членки както в способността на страната да изпълнява пълноценно своите ангажименти, така и в ефективността и безпристрастността на националната наказателно правна система.

  1. Оспорените разпоредби на § 3-10 от ЗИД ЗСВ са приети въз основа на предложение на народен представител, което е направено след първо гласуване на законопроекта в пленарна зала. Предложението съдържа разпоредби от друг законопроект (ЗИД ЗСВ от 12.04.2023 г.), който на 19.05.2023 г. е бил отхвърлен от Народното събрание при първо гласуване. В съответствие с чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) в заседанието си от 25.05.2023 година Комисията по правни въпроси е отказала да разгледа и да гласува предложението. Въпреки това обаче, разпоредбите § 3-10 от ЗИД ЗСВ са подкрепени от Народното събрание при второто гласуване на законопроекта в пленарна зала.

По този начин Народното събрание не се е съобразило с изискването законите да се приемат с две гласувания (чл. 88, ал. 1 от Конституцията) и е действало в противоречие със своя правилник, който е конституционно уреден акт. В чл. 79, ал. 1 от ПОДНС се предвижда, че „законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен и разгледан повторно само след промени в основните му положения (…) и не по-рано от три месеца след отхвърлянето му.“. А според втората алинея от същия текст, разпоредби на законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, не може да бъдат внесени и разгледани повторно като предложения между първо и второ гласуване, ако не са изпълнени условията на първата алинея „с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки.“. Разпоредбите на § 3-10 не може да се разглеждат като „редакционни или правно-технически поправки“ в гласувания на първо четене правителствен законопроект, следователно те са приети в нарушение на ПОДНС.

За да следите новините и коментарите в реално време

spot_img

Последни

Дългът на САЩ нараства с 1 трилион на тримесечие

По данни на министерството на финансите на САЩ на...

Първият ред от Сглобката в Парламента масово се покри за 3 март на Шипка и в София!

Румен Радев, Росен Желязков, Денков и Джевдет Чакъров единствени...

Мастилото за татуировки съдържа химикали, които причиняват увреждане на органи, показва проучване

Проучване показва, че повече от девет от десет души,...

Българските либерали най-много от всички мразят Трети март!

Турчинът: "Честит Трети март, честито освобождение на България, аркадаш!"Либералът:...

Не пропускай

Дългът на САЩ нараства с 1 трилион на тримесечие

По данни на министерството на финансите на САЩ на...

Първият ред от Сглобката в Парламента масово се покри за 3 март на Шипка и в София!

Румен Радев, Росен Желязков, Денков и Джевдет Чакъров единствени...

Мастилото за татуировки съдържа химикали, които причиняват увреждане на органи, показва проучване

Проучване показва, че повече от девет от десет души,...

Българските либерали най-много от всички мразят Трети март!

Турчинът: "Честит Трети март, честито освобождение на България, аркадаш!"Либералът:...

Зрелищно честване на 3-и март в Банско! Стотици българи развяха националния трибагреник по пистите 

Стотици българи отбелязаха 3-и март в Банско. Облечени в...

Трите национални телевизии показаха среден пръст на Трети март! Оставка! Долу БНТ, БТВ и НОВА!

Големите национални телевизии показаха среден пръст на Националния празник...

Мачът е същият отпреди Локдауна – Борисов в центъра, Пеески и Прокопиев тичат по двете крила

Борисов винаги е имал за цел Прокопиев и Пеевски...

Прочетете още

Дългът на САЩ нараства с 1 трилион на тримесечие

По данни на министерството на финансите на САЩ на 4 януари дългът на страната трайно премина границата от 34 трилиона долара, след като на...

Първият ред от Сглобката в Парламента масово се покри за 3 март на Шипка и в София!

Румен Радев, Росен Желязков, Денков и Джевдет Чакъров единствени се появиха сред българите за празничния Трети март днес. Президентът Румен Радев и шефът на...

Мастилото за татуировки съдържа химикали, които причиняват увреждане на органи, показва проучване

Проучване показва, че повече от девет от десет души, които си правят татуировки, несъзнателно се излагат на химикали, които причиняват увреждане на органите, пише...
Verified by MonsterInsights