Новините с коментар в реално време

ЕК активира сателитната си система “Коперник”, за да издирва изчезналия хеликоптер на иранския президент

Европейската комисия активира услугата за сателитно картографиране, за да...

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

ЕК активира сателитната си система “Коперник”, за да издирва изчезналия хеликоптер на иранския президент

Европейската комисия активира услугата за сателитно картографиране, за да...

Готвят Борисов за президент, а Пеевски за премиер!

Планът е Пеевски да стане премиер и да пенсионират...

NY Times: НАТО неизбежно влиза с войски в Украйна! Готви 150 000 армия за сблъсъка с Русия

НАТО очевидно все пак е напът да изпрати войски...
НачалоБългарияЩо е то извънредна епидемична обстановка?

Що е то извънредна епидемична обстановка?

Както вече стана ясно, от полунощ извънредното положение отпадна и на територията на страната е въведена извънредна епидемична обстановка. По същество между двете няма особена разлика и както и предходните два месеца държавата ще се управлява с декрети, подписани от министър Ананиев.

Извънредната епидемична обстановка беше дефинирана със спешна поправка на Закона за здравето, а измененията бяха публикувани в извънреден брой на Държавен вестник вчера, за да могат да влязат в сила непосредствено след отмяната на извънредното положение на 13 май 2020 г.

Съгласно поправката в закона (чл. 63, ал.1) извънредна епидемична обстановка се обявява при непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест. Преди това в чл. 61, ал.1 законодателят е уточнил кои са заразните болести: холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром, COVID-19 и туберкулоза с бацилоотделяне. Болните от тези заразни болести и лицата, които са в контакт с тях, подлежат на задължителна карантина. Алинея 3 на същия член позволява на здравния министър по предложения на главния държавен здравен инспектор да нарежда задължителна изолация и на лица, болни от заразни болести извън посочените по ал. 1. 

Извънредна епидемична обстановка се обявява за определен период от време с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск.

Поправките в закона регламентират какви мерки предприемат здравните власти при обявяване на извънредна епидемична обстановка и санкциите за неспазване на тези мерки.

Така минималната санкция е от 300 до 1000 лева за първо провинение, а повторното нарушение се наказва с глоба до 2000 лв. 5000 лева е глобата за болно от заразна болест лице, както и заразоносител, който откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение.

По традиция, чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето се променят редица други нормативни актове.

Според новоприетите изменения:

– срещу физически лица се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, за срок до два месеца след отмяната на извънредното положение;

– до два месеца след отмяната на извънредното положение не се налагат запори на банкови сметки на общини;

– в същия срок банките не начисляват лихви за забава и неустойки за задължения на длъжници по договори за кредит;

– разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат два месеца след отмяната на извънредното положение;

– до края на настоящата учебна година обучението на учениците се извършва доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда;

– две години след отмяната на извънредното положение Министерството на туризма предоставя на туроператори, които използват въздушни превозвачи с български лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет, изпълнен с български въздушен превозвач. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в Република България, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места;

– неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж.

На основание промените в Закона за здравето министърът на здравеопазването издаде четири заповеди, които са в сила от днес, 14 май.

Заповед РД-01-262 касае въвеждането на противоепидемични мерки на територията на страната със срок до 14 юни т.г.

Съгласно нея работодателите организират дистанционна работа на служителите в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност.

Ако работата от разстояние не е възможна, на работодателите е възложено да организират задължително провеждане на противоепидемични мерки:

– дезинфекция (съгласно приложение 1)

– недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и др.)

– инструктаж на персонала да правилна хигиена на ръцете (съгласно приложение 2) и осигуряване на вода и дезинфектант.

Освен това трябва да се осигурят физическа дистанция между лицата най-малко 1,5 м и лични предпазни средства (защитна маска за лице, шлем, ръкавици) в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място.

Заповедта изисква всички лица, които се намират в закрити обществени места да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Обществени места са общественият транспорт, търговските, спортните и културните обекти, администрациите, молитвените храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги. Освен за лица от едно семейство

Мярката за спазване на дистанция от поне 1,5 м се спазва и на открити обществени места като паркове, улици и автобусни спирки.

Приложение 1 към тази заповед обяснява какви дезинфектанти може да се използват. Те трябва да са разрешени от Министерството на здравеопазването и трябва да имат вписано вирусоцидно действие. На дезинфекция подлежат повърхности, които са свързани с поток от хора, както и често докосвани повърхности: бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт, ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати, парапети, фитнес уреди, гишета за обслужване на пътници или клиенти, стационарни телефони, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и т.н. 

Инструкциите за правилна хигиена на ръцете за описани в Приложение 2. Съгласно тях ръцете се мият винаги:

– когато са замърсени;

– след кихане или кашляне;

– преди, по време на и след приготвяне на храна;

– преди хранене;

– след ползване на тоалетна;

– след досег с животни или техни изпражнения;

– при непосредствена грижа за болен.

Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

Приложение 3 представлява инструкции за правилно носене на лицева маска.

Със Заповед № РД-01-263 министърът на здравеопазването забранява до 14 юни т.г. посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове, закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения — ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, молове. Изключения са банковите и застрахователни клонове, доставчиците на платени услуги, хранителните магазини, аптеките и дрогериите, както и заведенията за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.

Със същата заповед се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии) в училища, университети и други обучителни институции и организации.

Допуска се изключение за провеждане на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на МВР, свързани със сигурността и опазването на обществения ред, както и за провеждане на обучение на водачи на моторни превозни средства. Преустановяват се всякакви форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

Заповедта забранява провеждането на масови спортни мероприятия на открити и закрити места. Допуска се изключение за колективно спортуване на аматьори в спортни центрове, фитнес зали, клубове и др. Допуска се колективно спортуване за аматьори с до 12 участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.

Заповедта забранява провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и др.), на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия ими капацитет.

Забранява се и провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица, посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализирани заведения за предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

Забранени са посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения ва закрити обществени места.

Съгласно Заповед № РД-01-264 на задължителна изолация и болнично лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

– възрастни лица над 60 години, независимо от клиничното протичане на заболяването;

– лица с придружаващи хронични заболявания, независимо от клиничното протичане на заболяването;

– лица с тежко клинично протичане на задух или затруднено дишане;

– лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия.

На задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 28 дни, от датата на потвърдителното лабораторни изследване подлежат потвърдените случаи на COVID-19, в т.ч. заразоносители/асимпотамитчи лица и лица с леки клинични оплаквания (температура < 38 градуса, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане, диария).

Болните се изписват от съответното лечебно заведение по преценка на лекуващия лекар  и един отрицателен резултат от изследване с PCR тест., като се поставят на задължителна изолация в домашни условия за 28 дни. В периода на тази изолация лицата са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за този срок.

Заповедта припомня, че при неизпълнение на предписанието, лицето подлежи на наказателна отговорност съгласно чл. 355 от Наказателния кодекс — лишаване от свобода до 3 години и глоба от 1000 до 10 000 лева.

Приложение 3 към заповедта описва инструкции за изолация в домашни условия.

Заповед № РД-01-265 въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 14 май до 14 юни т.г. Забранява се влизането на територията на страната на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт. Забраната не се отнася за български граждани, членове на семействата на български граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочни и продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства.

Изключение се прави за медицински специалисти, медицински научни работници и социални работници, когато целта на пътуването им е свързана с упражнявана от тях професия, транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, чуждестранни официални длъжностни лица и членове на техните делегации, дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения.

Изключение от забраната се допуска за сезонни земеделски работници и работещи в областта на туризма, за погранични работници и за граждани на ЕС и страните от Шенгенското споразумение с цел да се завърнат в държавата, където пребивават.

Всички лица, които влизат на територията на Република България, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава. Допускат се изключения за горепосочените категории лица.

За да следите новините и коментарите в реално време, абонирайте се за нашите канали ето тук👇

spot_img

Последни

Западът не знае кой кой коли и кой беси в Украйна, а мандатът на Зеленски изтича вдругиден!

Във вторник формално мандатът на Зеленски като президент на...

Китай и Русия взривяват Дълбоката държава на глобалистите и стават естествен съюзник на консервативните граждани в Европа и САЩ

Петте принципа на Си и Путин,взривиха американската дълбока държава,но...

ЕК активира сателитната си система “Коперник”, за да издирва изчезналия хеликоптер на иранския президент

Европейската комисия активира услугата за сателитно картографиране, за да...

BBC: Президентът Ибраим Раиси е бил готвен да замени аятолах Хаменей!

Върховният лидер на Иран аятолах Хаменей се надява Раиси...

Не пропускай

Западът не знае кой кой коли и кой беси в Украйна, а мандатът на Зеленски изтича вдругиден!

Във вторник формално мандатът на Зеленски като президент на...

Китай и Русия взривяват Дълбоката държава на глобалистите и стават естествен съюзник на консервативните граждани в Европа и САЩ

Петте принципа на Си и Путин,взривиха американската дълбока държава,но...

ЕК активира сателитната си система “Коперник”, за да издирва изчезналия хеликоптер на иранския президент

Европейската комисия активира услугата за сателитно картографиране, за да...

BBC: Президентът Ибраим Раиси е бил готвен да замени аятолах Хаменей!

Върховният лидер на Иран аятолах Хаменей се надява Раиси...

Готвят Борисов за президент, а Пеевски за премиер!

Планът е Пеевски да стане премиер и да пенсионират...

NY Times: НАТО неизбежно влиза с войски в Украйна! Готви 150 000 армия за сблъсъка с Русия

НАТО очевидно все пак е напът да изпрати войски...

Животът на президента на Иран е в опасност! Падналият хеликоптер е Bell. ВИДЕО с последни кадри!

Официално иранските власти обявиха, че животът на Ибрахим Раиси...

Първи кадри с Раиси и хеликоптера му и видео от издирването му

Спасителите са стигнали до мястото на твърдото кацане на...

Прочетете още

Западът не знае кой кой коли и кой беси в Украйна, а мандатът на Зеленски изтича вдругиден!

Във вторник формално мандатът на Зеленски като президент на Украйна изтича, а Западът става все по - объркан кой управлява Украйна и какви игри...

Китай и Русия взривяват Дълбоката държава на глобалистите и стават естествен съюзник на консервативните граждани в Европа и САЩ

Петте принципа на Си и Путин,взривиха американската дълбока държава,но успокояват страховете на хората в Европа и САЩ! Това бе особено важно след опита за убийството...

ЕК активира сателитната си система “Коперник”, за да издирва изчезналия хеликоптер на иранския президент

Европейската комисия активира услугата за сателитно картографиране, за да подпомогне усилията за издирване на хеликоптера на иранския президент. Услугата е била задейства по искане...
Verified by MonsterInsights