Новините с коментар в реално време

В какво е силен кметът К(а)линков, освен да бръмчи яко по еврофондовете СНИМКИ

Баровските квартали Драгалевци и Бояна са заринати в сняг...

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

В какво е силен кметът К(а)линков, освен да бръмчи яко по еврофондовете СНИМКИ

Баровските квартали Драгалевци и Бояна са заринати в сняг...

Тагарев и Хинков разчистват сметки с Пирогов заради скандала с Мустафа Емин

Сглобката забавя, но не забравя. Няколко месеца след срамния...

Кметът от ПП/ДБ на Триадица изплиска легена. Хвали се, че обещал да изчисти снега и леда за 2 седмици!

Уникум. Събрани с конкурс по трудолюбие, експедитивност и акъл...
НачалоБългарияТрябва да върнем доверието към българския учител

Трябва да върнем доверието към българския учител

Антоанета Пакова е завършила финанси в Стопанската академия в Свищов. Работи в системата на образованието от 1984 г. От 1997 г. е назначена за главен счетоводител на Регионалния инспекторат по образованието в Пловдив, а от 2000 г. е началник отдел „Административно-правно обслужване“. В момента е временно изпълняващ длъжността началник на РИО в града на тепетата.

– РИО поде инициативата за създаване на обществено-консултативен съвет. Кой членува в него и кои са приоритетите?

– Обществено-консултатитвният съвет бе създаден по инициатива на Министерството на образованието и науката. Съставен е от 14 членове – представители на РИО, областната администрация, синдикати, работодателски организации, фондации, неправителствени органтизации, училищни настоятелства, Съюза на математиците. Идеята на тази структура е да обсъжда и да дава мнения по проблемни теми, свързани с политиката в областта на образованието, като изработва и предлага конкретни мерки за оптимизиране на реализираните действия и постигане на устойчивост в развитието на регионалните политики. Обществено-консултативният съвет помага на началника на РИО при формиране на позиции, становища и организиране на събития в областта на образованието и науката.

На първото заседание бе разгледана стратегията за развитие на средното образование в Пловдивска област. Излязохме с решение да се предложи на община Пловдив да актуализира стратегията, като акцентира върху поддръжката на материално-техническата база, създаването на информационни центрове, обогатяване на училищните библиотеки и осъществяване на дейности, повишаващи статута на учителската професия. В тази посока изключително важна е ролята на семейството. Все по-трудна става комуникацията между родител, ученик и учител. Обсъден бе и въпросът със стипендиите на ученици, завършили основно образование. Взехме решение с проблема да бъде запознат министърът на образованието и да се предложи обсъждане на механизма за определяне на стипендиите чрез промяна на ПМС 33/2014 г. Особено наложително е това в частта за стипендии за постигнати образователни резултати на ученици без родители. Има недоволство както от страна на родителите, така и на учениците, породено от различните размери на изплащаните стипендии в отделните училища, което се получава от различния брой отличници. Добре е да има справедлив и отчитащ по достойнство труда на учениците начин за определяне на стипендиите.

Коментирано бе и взаимодействието между МВР, РИО и училищата относно превенцията на детската престъпност. Напоследък зачестиха сигналите за взривни устройства в училищните сгради, затова за участие в Съвета бе поканен и инспектор от МВР. Занапред ще бъдат осигурени оперативни работници, които да съдействат на училищата при необходимост. Ще бъде изработен график за срещи на представители от Районното управление на МВР с ръководствата на училищата, за да се идентифицират проблемите. Относно квалификацията на педагогическите кадри, експерти от РИО ще инициират срещи с катедрите по методика на висшите училища с цел прецизиране на учебните планове за методическа и практическа подготовка на бъдещите педагогически специалисти.

– Отпадащите ученици в региона намаляват в сравнение с миналата година. На какво се дължи добрата тенденция?

– В сравнение с първия срок на миналата година броят им е намалял наполовина – от 182 е паднал на 95. Това се дължи основно на работата на педагогическите специалисти в училищата, както и на работата по проекти, като УСПЕХ например. Възможностите за целодневно обучение също дават добри резултати и подобряват качеството на образование в средищните училища. Разнообразните извънкласни и извънучилищни дейности, състезанията и олимпиадите също задържат децата в клас. Използването на интерактивни методи, натрупването на опит за работа в мултиетническа среда също дават ефективни резултати.

– Има ли нужда от оптимизация училищната мрежа в Пловдив?

– Към настоящия момент няма нужда от оптимизация, демографската карта на област Пловдив не налага подобни промени.

– Какво е нивото на предучилищна подготовка и по-конкретно как се работи с децата, чийто майчин език не е български, за да постъпят подготвени в 1 клас?

– Нивото на предучилищната подготовка на децата, чийто майчин език не е български, е добро. Те се обучават по програмата за работа в предучилищна група на детската градина или в училище в частта й за овладяване на български език в мултиетническа среда. Акцентът в подготвителните групи е предимно за развитие на устната реч. Работи се за обогатяване на речниковия им запас с нови думи. Колегите се опитват да ги научат да съставят просто изречение. Има и трудности. Нерядко липсва подкрепа от страна на семейството, а учителят, от своя страна, не владее фамилния език на децата и оттам идват разминаванията. Възможностите за оптимизиране на дейностите за овладяване на българския са редовното посещение на детска градина и училище, усилена работа с родителите, смесени детски заведения, където има и деца, чийто майчин език е български, добро дидактическо осигуряване. Не на последно място е по-малкият брой деца в група или паралелка, което гарантира повече време за индивидуална работа с тези, които не владеят български. Присъствието на учител или обслужващ персонал, който разбира майчиния език на децата, също би било полезно.

– Заложихте нови профили в тазгодишния план-прием според съветите на бизнеса и потребностите на отделните общини в областта.

– Въвеждаме чуждоезиков профил – китайски, във Френската гимназия. Причината е огромният интерес от страна на китайски инвеститори в „Тракия икономическа зона“, които търсят подготвени кадри. В СОУ „Черноризец Храбър“ разкриваме „Предприемачество и бизнес“. Възстановяваме специалност „Горско стопанство и дърводобив“ по професия „Техник лесовъд“ в Професионалната гимназия „Тодор Влайков“ в Клисура. Искането е на общината. Прием по „Автомобилна мегатроника“ ще има в Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ и в карловската „Евлоги и Христо Георгиеви“. Разкриваме нови паралелки за деца със специални образователни потребности в Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил „Иван Богоров“ – плетач на настолни плетачни машини, и работник в хранително-вкусовата промишленост в Професионалната гимназия по хранителна техника и технологии.

– Една от амбициите ви е да върнете доверието към българския учител. Поръчахте анкета, която да проучи мненията на ученици, родители и учители.

– Започнахме анкетно проучване за определяне на характеристиките на добрия учител според родители, учители и ученици от VI до XI клас. Резултатите ще бъдат обсъдени на областен форум в началото на юни заедно с представители на МОН, висшите училища, неправителствени организации, синдикати, учители и родители, с което се надяваме да поставим началото на процес за връщане на доверието на обществото към българското училище и повишаване на авторитета на професията. РИО учредява награда за учители/директор по повод 24 май. Тя ще се дава за проявен висок професионализъм и всеотдайност в педагогическата дейност и за постигнати резултати в образователно-възпитателния процес. Номинациите ще се правят от експертите в РИО. Част от критериите са добри педагогически практики, реализиране на проекти, участие в конференции и конкурси с разработки – собствени или на ученици, успехи на регионално, национално и международно ниво при работа с учениците.

spot_img

Последни

Появи се опозиция на Ким Чен Ун в Северна Корея, той гледа Белия дом през сателит

Северна Корея разпространи днес необичайната информация за инакомислие сред...

Отровиха голяма красавица – жената на шефа на украинското разузнаване

Украйна подозира Русия в отравянето на съпругата на ръководителя...

В какво е силен кметът К(а)линков, освен да бръмчи яко по еврофондовете СНИМКИ

Баровските квартали Драгалевци и Бояна са заринати в сняг...

Тагарев пред погледа на американския посланик: Русия води когнитивна война срещу България

Тагарев силно се натегна пред своите американски началници и...

Не пропускай

Появи се опозиция на Ким Чен Ун в Северна Корея, той гледа Белия дом през сателит

Северна Корея разпространи днес необичайната информация за инакомислие сред...

Отровиха голяма красавица – жената на шефа на украинското разузнаване

Украйна подозира Русия в отравянето на съпругата на ръководителя...

В какво е силен кметът К(а)линков, освен да бръмчи яко по еврофондовете СНИМКИ

Баровските квартали Драгалевци и Бояна са заринати в сняг...

Тагарев пред погледа на американския посланик: Русия води когнитивна война срещу България

Тагарев силно се натегна пред своите американски началници и...

Костадин Ангелов: Има политическа атака за превземането на Пирогов

Констатациите в болница "Пирогов", направени от „Вътрешен одит“ към...

Тагарев и Хинков разчистват сметки с Пирогов заради скандала с Мустафа Емин

Сглобката забавя, но не забравя. Няколко месеца след срамния...

СКАНДАЛ! България пусна Лавров в Македония, но Украйна и ЕС го бойкотират!

Украинският външен министър Дмитро Кулеба ще бойкотира заседанието на...

Делян Добрев взе за мезе тандема Бонев – Терзиев: Не са толкоз прости. Пазят ни чист въздуха!

Снежното бедствие в София и безхаберието на Промяната събуди...

Прочетете още

Появи се опозиция на Ким Чен Ун в Северна Корея, той гледа Белия дом през сателит

Северна Корея разпространи днес необичайната информация за инакомислие сред гласоподавателите на последните местни избори, макар и анализаторите да приемат това по-скоро като опит да...

Отровиха голяма красавица – жената на шефа на украинското разузнаване

Украйна подозира Русия в отравянето на съпругата на ръководителя на украинското военно разузнаване, предаде Франс прес. Това заяви за френската агенция Андрий Юсов, говорител...

В какво е силен кметът К(а)линков, освен да бръмчи яко по еврофондовете СНИМКИ

Баровските квартали Драгалевци и Бояна са заринати в сняг и лед трети ден.4-5 метрови кратери във вътрешните улички са запушени от сняг, а в...
Verified by MonsterInsights