Новините с коментар в реално време

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

НачалоРазследванияАло, Сарафов! Бивол: Кирил Петков и адвокатът му Лена са извършили тежки...

Ало, Сарафов! Бивол: Кирил Петков и адвокатът му Лена са извършили тежки документни измами, за да стане служебен министър (ВИДЕО)

Последвай Bnews.bg в

Кирил Петков е станал служебен Министър на икономиката с цената на фалшифицирани документи и фактическа измама, представени на Агенцията по вписванията, пише „Биволъ“. Авторът на измамата е адвокат Лена Бориславова.

Бивол удачно нарича аферата със серията фалшификации “ПодмянаГейт”: Кирил Петков е влязъл във властта в нарушение на редица закони, без да е напуснал управителен съвет на неправителствена организация. Лена Бориславова е използвала фалшиво пълномощно и редица документи, за да изкара Петков лице, което не заема длъжности в никакви дружества. ДАНС е сезирала Прокуратурата, МВР води над 8 месеца разследване по случая. Става дума за редица фалшификации, извършени от двамата в УС на „Да запазим Корал“.

https://www.youtube.com/watch?v=hU0qAinfUbI

Според медията, неверните обстоятелства са били нужни, за да се изчисти от всякакъв вид конфликт на интереси. Фалшификацията е включвала поредица от недействителни и неистински документи, изготвени и легализирани от адвокат Лена Бориславова. Целта е била да бъдат въведени в заблуждение държавните институции, че Кирил Петков Петков няма никакакво противоречие със законите, за да бъде назначен за Министър на икономиката през 2021 г.
„Още в края на месец април 2021 г. Петков е знаел, че ще бъде назначен на поста Министър на икономиката в служебното правителство на Президента Румен Радев. За целта е трябвало да представи документ, че е български гражданин, според Конституцията. Освен това е длъжен да напусне всички дружества, в управлението на които фигурира. Казусът с канадското гражданство и недекларирането му, вече беше квалифицирано като противоконституционно от Конституционния съд. Петков обаче не понесе никаква санкция за нарушаването на Българската Конституция, въпреки че е лично отговорен за това. Паралелно се оказва, че съществуват достатъчно основания за нарушени редица други закони, включително Наказателния кодекс, за да бъде все пак назначен Кирил Петков за Министър на икономиката.“, пише Биволь.

Изчистване от конфликт на интереси чрез измама:

Освен в частния бизнес към момента на екстремното си влизане в политиката Петков е бил и член на УС на неправителствената организация „Да запазим Корал“. Организацията е известна с активната си гражданска позиция не само за запазването на морския бряг, но и по всякакви природозащитни каузи. „Да запазим Корал“ е всъщност единствената обществена структура, която до известна степен е легитимирала Кирил Петков като опозиционер на управлението на ГЕРБ, Борисов и корупционното статукво през последните години. В нейното ръководство освен Кирил е участвал и баща му Петко Петков. Последното е било пречка, според изискванията на Закона за администрацията. В чл.19, ал.7, т.3 ясно се указва, че:

„Министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите, заместник-министрите и т.н. не могат да са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.“
Кирил обаче е държал да не загуби влиянието си в този авторитетен граждански клуб, защото благодарение на него е станал разпознаваем като автентичен борец за „промяна“, а не спуснат парашутист в българския обществено-политически живот от далечна Канада, какъвто всъщност е бил. Излизането му от Управителния съвет на „Корал“ е трябвало да стане по същия начин, по който „излиза“ от всичките си фирми в частния бизнес, т.е. да повери всичко в ръцете на изключително близък и доверен човек, чрез когото да запази своето влияние. Разликата е, че при прехвърляне на свои фирми, всичко зависи от него, а в обществената структура има дълга и групова законова процедура. Освен това не е сигурно, че колективната воля ще се съобрази с личните амбиции да постави на свое място протеже, което е дясната му ръка в повечето фирми, без дори да членува в Сдружението “Да запазим Корал“.

Лена Бориславова – адвокат или фалшификатор?

Адвокат или фалшификатор?

Кирил Петков е бил „освободен“ от длъжността си на управител в сдружението за защита на Корал, но с цената на фалшифицирано пълномощно, фалшиви документи, протоколи и подписи на другите членове от сдружението. Неистинските документи са били входирани в Агенцията по вписванията не от друг, а от персонално от адвокат Лена Бориславова, с нейния квалифициран електронен подпис (КЕП)!

Измамата е осъществена след реалното встъпване в длъжност на Министър Кирил Петков през 12.05.2021 г. На следващия ден рано сутринта е започнала акцията по “изчистването” му. За невъзможно кратък срок още на 14-ти Петков се сдобива с „изчистена“ справка, че е напуснал УС на Сдружението за Корал и няма никакви други участия в противоречие със Закона. На това основание и той подава Декларация за липса на конфликт на интереси пред КПКОНПИ, за да може да бъде назначен своевременно за министър.

Фалшифицираните документи „провеждат“ цялата процедура по замяната на Кирил Петков с негов приближен, без въобще нещо от документираните действия да са се случили фактически. Схемата се развива в началото на май 2021 г. – по точно на 13 и 14 май, но в различен порядък са изготвени фалшивите документи със задна дата. За да стане ясно точно как са действали фалшификаторите ще се опитаме да подредим нещата хронологично, както са се случили, а не както са представени в неверните документи.

Министър с измами!

Хронология на измамата срещу министерско кресло

В началото на м. май 2021 г. Кирил Петков се готви спешно да стане министър на икономиката в служебното правителство на Румен Радев. За целта трябва да напусне всички дружества, в които фигурира. На 10-ти май Радев издава Указа за назначаването на Петков, а на 12-ти той официално встъпва в длъжност. Но вместо да бъде спазен Закона, е използван напълно престъпен начин за заблуда на държавните институции.

На 13-ти май в 1:39 часа след полунощ, Лена Бориславова си изготвя фалшиво пълномощно с което може да се разпорежда напълно с гражданското сдружение „Да запазим Корал“ и подписва това пълномощно с фалшив подпис на Председателя на сдружението, Атанас Русев.Подписът на пълномощното не е саморъчно положен, а е изкопиран 1:1 от официални документи на сдружението, в случая спесимен на подписа на управителя на сдружението.

В същия тъмен нощен час са изготвени още серия неистински документи:

Протокол от Общо събрание на Дружеството на 06 май 2021 г., с една единствена точка в дневния ред, освобождаването на Кирил Петков от Управителния съвет на Сдружението. На негово място в Управителния съвет влиза никому неизвестният в Сдружението Мартин Драгулев, който унаследява целия бизнес на Кирил Петков. Драгулев е или управител, или в борда на директорите във всичките фирми на Петков.Не е трудно да се предположи, че е особено доверено лице на бившия Премиер и Лидер на ПП. На Протокола от Общото събрание също е поставен фалшифицирания подпис на председателя Атанас Русев. Тук подписа е изкопиран от старо пълномощно, издадено през 2019 г. Документът е подписан и от самият Мартин Драгулев, неизвестно защо и как. Протоколът е съставен на 13.05.2021 г. в 1:16 часа през нощта и завършен в 1.43 мин.

Протокол от ОС на Сдружението с подписите на Председателя и Мартин Драгулев.

Същият Драгулев не може да бъде избран за член на УС на Корал на мястото на Петков законно, тъй като въобще не е и не е бил никога член на Сдружението. Такава смяна погазва напълно и Устава на дружеството.

Протокол, относно разлепване на покана за свикване на Общо събрание на „Да запазим Корал“. Той е с дата 21.04.2021 г., подписан от Кирил Петков. Там стои ифалшифицираният подпис на Атанас Русев. (Копиран от спесимена на подпис на управителя на Сдружението). Документът е съставен на 13.05.2021 г, в 1:36 часа през нощта.

Списък на всички членове на всички членове на сдружение с нестопанска цел”Да запазим Корал”, към 06 май 2021 год. Този документ е отново с копирания фалшив подпис на Председателя Русев. Съставен е в 1:43 мин.

Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦза истинността на гореописаните документи от името на Атанас Русев. На нея също е поставен фалшифицирания подпис на Атанас Русев. Документът е с дата 13.05.2021 г. съставен в 1:41 часа през нощта. Две минути след съставянето на фалшивото пълномощно на Лена Бориславова. Фалшифицираният подпис на Атанас Русев е един и същ и в двата документа и си личи, че е сканиран, а не саморъчно положен. Дори си личи квадратчето, с което софтуерно е отрязан само подписът. Декларацията гласи:
„декларирам истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, касаещи Сдружението.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.“

Тук самият фалшификатор е дефинирал точно едно от престъпленията от общ характер, които се преследват при подобно действие, но цинично го е приписал другиму. В случая на нищо не подозиращия председател на Сдружението за „Корал“.

Указания за нередности и още фалшиви документи

Още същия ден сутринта неистинските документи са били сканирани и внесени в Агенцията по вписванията с електронния подпис на адвокат Лена Бориславова. От там на следващия ден в 8:40 сутринта, връщат писмо с Указания по заявление вх. No 20210513015554/13.05.2021г. на адвокат Лена Здравкова Бориславова за допускане вписване промяната в органа на управление на Сдружение „Да запазим Корал“.

Указанията (№ 20210513015554/14.05.2021г.) гласят:

„Да се представи към заявление рег.No 20210513015554 от 13.05.2021 г. – :
– протокол от заседание на УС за свикване на ОС на членовете на сдружението .

– списъкът на присъствалите на общото събрание членове на сдружението (пълномощници) с подпис на всяко лице; ако на общото събрание са присъствали пълномощници – доказателства за представителната власт на пълномощниците;

– актуален списък на членовете на сдружението към датата на свикване на общото събрание, заверен от представляващия; Представеният списък на членовете на сдружението е към датата на провеждане на ОС.“

Още на 14-ти около обед, в рамките на около 3 часа са изготвени екстрено от Бориславова и трите нови фалшиви документи със задна дата:

Списък на членовете на Сдружението към 19.04.2021 г.

Протокол от заседание на УС и взето решение на него за смяната на Кирил Петков с Драгулев и свикване на Общо събрание. в документа фигурират имената на самия Кирил Петков и на баща му Петко, също член на Управителния съвет на Сдружение “Да запазим Корал”

Списък с подписите на членовете на Сдружението, „участвали“ в Общото събрание на 06.05.2021 г. От „подписаните“ 10 члена на Общото събрание, поне 9 подписа са фалшифицирани, а единия – на депутатката от ПП-ДБ Мирослава Петрова е под съмнение, защото единствено тя самата може да си го оспори. Едно е сигурно обаче, че подобно Общо събрание НИКОГА не се е провеждало, както никога не се е провеждало и заседание на УС на Сдружението, на което е взето въпросното Решение за провеждане на Общо събрание и т.н.

За да обобщим – цялата процедура по заличаването и подмяната на Кирил Петков с верния му партньор Мартин Драгулев е една грандиозна измама, реализирана от Лена Бориславова и извършена със съучастие или неволно съдействие на служители в Агенцията по вписванията на Р.България.

Чисто и Просто

Очевидно резултатът е настъпил в нужния порядък, защото на 14.06.2021 г. Кирил Петков подава Декларация пред КПКОНПИ, според изискванията на Закона за администрацията и Закона за противодействие на корупцията. В декларацията си новоназначеният Министър на икономиката заявява официално, че към момента на встъпването си в длъжност на високия властови държавен пост не е бил член на управление или контрол на дружества, или юридически лица с нестопанска цел /каквото е случая със Сдружението за „Корал“/. Последното обстоятелство е практически въвеждане в заблуждение както на КПКОНПИ, така и на Министерски съвет, чийто член е Петков, тъй като той реално и според законите на Република България не е напускал или излизал легално от Управителния съвет на това дружество.

Слави Трифонов: Прикриват измамите на Киро и Лена, за да ги ползват в Сглобките

ДАНС, МВР, Прокуратура и още нещо…?

За основателни съмнения за извършени престъпления по няколко члена на Наказателния кодекс на Р. България е сезирана ДАНС през м. юни 2023 г. Незабавно е извършена проверка и през м. юли 2023 г., материалите са изпратени в Софийска градска прокуратура! От там през м. август попадат в Софийската районна прокуратура и в началото на м. септември 2023 г. е образувано досъдебно производство в МВР. Случаят е даден на разследващ полицай в 5-то РПУ към СДВР София. Случаят е заведен като Досъдебно производство № 5275/2023 г. , а по описа на Софийска Районна Прокуратура е 38008/2023 г.

Започва разследване по което до този момент за 8 месеца за събрани доказателства и са разпитани над 15 свидетеля. Изведнъж без никакви обяснения СРП изземва обратно делото и го праща за разследване на ……. Бургаската Районна Прокуратура. Не е ясно по какви мотиви и какво въобще се работи по това скандално дело, което засяга неопровержими доказателства за груби престъпления влизащи в разпоредбите за документна измама, длъжностно престъпление, нарушение на Закона за администрацията, Закона за адвокатурата, възможно съучастие на служители или съдии по вписванията и най-общо с една дума #КОРУПЦИЯ.

Тук отговорността е не само на съставителите на фалшификациите, а и на лицето, което съзнателно се ползва от резултата на подобно престъпление. Значението на криминалния акт, ако все пак бъде установен по съответния ред от Прокуратурата е огромно, защото става дума за лица, които са участвали и участват във висшето ръководство на Българската държава и вземат съдбоносни решения за нейната съдба. Няма как да не бъдат споменати основателни съмнения за нарочно протакане на разследването и бездействие на прокуратурата. Зависимостта на тази институция от политическите интереси и #Сглобки е международно известна лоша слава. Подобно дело “на трупчета” е чудесен аргумент за политически шантаж и държане в зависимост на цялата структура на ППДБ, чрез поставените в неудобно положение водещи политически лидери и възможността те да бъдат подложени на шантаж. Водени сме изцяло от своята журналистическа мисия да разкриваме истината, такава каквато е и да я представяме на обществото, защото то има право да знае скритите и тъмни страни на политиците, които вземат важните решения, засягащи бъдещето на нацията.

Разследване на “Бивол” (цялтото е на техния сайт!

Последвайте ни за новини и коментари в реално време в нашите канали на BNews Bg в Телеграм и Вайбър:

А. Телеграм: https://t.me/barekovnews /

Б. Вайбър: https://invite.viber.com/?g2=AQAJbAGSQIE9HlJSZyckD9TY9ZwufqyUDsBAtZmhC6DBwd6sGqhzV4dyvNdv4FC3

За да следите новините и коментарите в реално време, абонирайте се за нашите канали ето тук👇

1 Коментар

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Въведете вашия коментар!
Въведете вашето име тук

spot_img

Последни

Мъж хвърли граната по военен наборен пункт в Украйна! Дезертьор бе убит при опит за бягство

Граната бе хвърлена снощи по военен наборен пункт в...

Групата на Пеевски заплаши да удави с компроматна война и разкрития върха на цялото ДПС!

Ако се намеси и Сарафов, тактиката “след мен и...

Извънредно! Тръмп обяви сенатора от Охайо Джей Д. Ванс за свой вицепрезидент!

Кой е той? И защо изборът му не е...

Не пропускай

Мъж хвърли граната по военен наборен пункт в Украйна! Дезертьор бе убит при опит за бягство

Граната бе хвърлена снощи по военен наборен пункт в...

Групата на Пеевски заплаши да удави с компроматна война и разкрития върха на цялото ДПС!

Ако се намеси и Сарафов, тактиката “след мен и...

Извънредно! Тръмп обяви сенатора от Охайо Джей Д. Ванс за свой вицепрезидент!

Кой е той? И защо изборът му не е...

Слави не отказа офертата на ПП/ДБ, макар че ги смята за извратеняци

Партията на Дългия ще мисли по направените предложения от...

ПП и ДБ бутат Радев да разширява президентските си правомощия, след като му ги орязаха!

Като оставим настрана иронията да поискаш от Радев да...

Киевски политолог: В ударената „сграда на болницата“ седят хора с големи звезди на пагоните

Последните удари срещу Киев удариха секретни бази на украинските...

Атентатът срещу Доналд Ф. Тръмп е копи пейст на убийството на Джон Ф. Кенеди

На базата на получената до този момент официална информация...

Прочетете още

Мъж хвърли граната по военен наборен пункт в Украйна! Дезертьор бе убит при опит за бягство

Граната бе хвърлена снощи по военен наборен пункт в западния град Буск, при което е настъпил взрив, предаде Ройтерс. Няма пострадали, съобщи полицията, а...

Вицето на сигурния нов президент на САЩ Доналд Тръмп няма 40 години и нарече “страхотно” интервюто на Тъкър с Путин! Кой е Джей Ванс?

Кой е той? Бивш морски пехотинец, израстнал в най-бедния регион на Щатите - Апалачите. Изборът на Тръмп за негов вице вероятно е повлиян от...

Групата на Пеевски заплаши да удави с компроматна война и разкрития върха на цялото ДПС!

Ако се намеси и Сарафов, тактиката “след мен и потоп” ще се превърне в истинска гражданска война и от медийна ще се прехвърли на...
Verified by MonsterInsights