Новините с коментар в реално време

Нинова играе ва банк, за да спаси депутатското си място!

Ако днес Националният съвет избере нов и.д. лидер на...

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

Нинова играе ва банк, за да спаси депутатското си място!

Ако днес Националният съвет избере нов и.д. лидер на...

Киро Петков от Отвъдното в политиката: Борисов няма да е премиер заради нас!

Политическият труп Кирчо Петков се обади от Вечните ловни...
НачалоБългарияД.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители: Време е за...

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители: Време е за промени в Закона за предучилищното и училищното образование

За да поддържаме стандарта в образованието, достигнат през 2021 – 2022 г., средствата в сектор средно образование в новия бюджет за 2023 г. трябва да бъдат увеличени с 1,250 млрд. лв.

Интервю на
Стоян СТОЯНОВ

Г-жо Такева, наскоро идеята детските ясли да влязат в системата на предучилищното образование, предизвика разгорещени дебати в Парламентарната комисия по образованието и науката. Каква е позицията на Синдиката на българските учители по това предложение?
– Подкрепям тази идея. Ранното детско развитие е един от големите приоритети на обществата не само в Европа, а и в света.
И тази политика трябва да се реализира у нас. Участвала съм при разработването на Стратегията за ранното детско развитие, която е готова и стои в МОН.
В момента се протестира от медицинските сестри, които са директори на яслите към Министерството на здравеопазването, че няма да бъдат такива. Познавам колегите от яслите в София, те са изключително добри специалисти. И никой няма да ги маха. Никой няма да остави в образованието тези малки деца без медицински надзор. Ние и сега имаме учители, които обслужват здравеопазването, и специалисти от него, които обслужват образователната система. Имаме и наредба, в която сме урегулирали тези взаимодействия.
Добре е, че предложението бе оттеглено. Необходимо е време колегите да се успокоят и двете министерства и партньорите в този процес да се договорят по пътя на диалога и социалното партниране.
Има и разминавания относно финансирането, които трябва да намерят решение. Защото например детските ясли към Здравното министерство получават един път и половина по-голям стандарт, отколкото тези към детски градини, подчинени на общините, които също получават държавен стандарт. А каква е разликата между децата от двата типа ясли?

– Кои са най-спешните мерки и промени в образователната система през 2023 г.?
– Има няколко неща, които са изключително важни. На първо място, необходимо е да се промени Наредбата за приобщаващото образование. Редица разпоредби в нея трябва да се осъвременят, за да има успеваемост от гледна точка на голямата политика за приобщаването на децата с различни специални образователни потребности. Включително и относно работата с даровитите деца.
Друго изключително важно нещо е подобряване организацията на работата в училищата. Дисциплината и комуникацията между административни ръководства, учители и родители трябва да бъдат на съвсем друго ниво.
Смятам за важно да има договор между училището и родителя, когато той записва детето си, че трябва да се спазват абсолютно всички правила и норми на поведение и правилниците в образователните институции. Дълги години настоявам за такъв договор. Това е разписано препоръчително като текст в отрасловия трудов договор. Но близо 90% от директорите, страхувайки се да предложат такъв документ на родителите, не го правят. Докато в старите европейски страни точно това правят. Например в една Нидерландия има подобен договор между училището и родителя.
А у нас всеки ден родител в някое училище пише жалби. Те отнемат голяма част от работното време и енергията на ръководствата на образователните институции, на регионалните управления на образованието и на МОН.
Друг важен акцент са политиките, които трябва да се развият за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес в образователните институции.
И тук искам да обърна внимание, че когато се приемаше Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), ние настоявахме да се добави и „възпитание“. Защото в образователния процес винаги има и възпитателни задачи. И е добре и те да са в ЗПУО, за да може да се осигури ефективното взаимодействие на двете страни на учебно-възпитателния процес. Оттам дойдоха и други грешки в разделите на Закона.
Но да се върнем към политиките за повишаване на качеството.
И моите наблюдения, и изследванията на Синдиката показват, че нашата образователна система е добра. Нашите деца и ученици получават много добра и широка общообразователна подготовка. Но това са мотивираните ни ученици. А образователната ни система е много шарена и имаме всякакви деца – мотивирани, не много мотивирани и изобщо немотивирани поради най-различни социални и културни фактори.
И тук трябва да направим така, че и немотивираните ученици да покриват някакъв образователен минимум.
Затова и Синдикатът на българските учители много често развива политики, свързани с развитието и на функционалната, и на социалната грамотност,
и на емоционалната грамотност и култура, които са важни мотивационни фактори на младите хора.
За да се реализират тези задачи, за които стана дума, е важно да се подредят правилно приоритетите и политиките на МОН. Необходими са както енергията на учителите, така и подкрепата на родителите и на обществото. Що се отнася до това дали учители и административни ръководители на училищата могат да се справят – да, могат. Защото българският учител е високообразован и високограмотен.

– В края на миналата година подписахте Колективния трудов договор с министъра на образованието и науката Сашо Пенов, чиито финансови параметри ще бъдат актуализирани чрез Анекс след влизането в сила на Закона за държавния бюджет за 2023 г. Какви са разчетите на СБУ за нарастване на учителските заплати през тази година?
– Да, Синдикатът на българските учители има разчети в тази посока. За да поддържаме договореността средното учителско възнаграждение да бъде 125% от средната брутна работна заплата, с новия бюджет за 2023 г. заплащането в сферата на образованието трябва да нарасне със 140 на сто над средното за страната. И ще кажа защо – защото през декември 2022 г. се увеличиха работните заплати в икономичес-
кия и в бюджетния сектор, но не и учителските възнаграждения. Средната брутна работна заплата за страната се повиши и в образованието на този етап не можем да достигнем заплати от 125% спрямо нея. Затова Синдикатът на българските учители подготвя протест в края на февруари или началото на март.
Нашите разчети сме изпратили до МОН и Министерството на финансите и те са запознати с тях. Тук искам да отбележа още нещо – за да поддържаме стандарта в образованието, достигнат през 2021 – 2022 г., средствата в сектор средно образование в новия бюджет за 2023 г. трябва да бъдат увеличени с 1,250 млрд. лв. спрямо предходния.

– От доста време върви преглед на учебните програми. Кога очаквате реални промени в тях?
– Много усилия, много четене и много работни групи се проведоха през последната година и половина, за да се направи преглед на учебните програми. Смятам, че това е правилен ход. Като синдикат, отдавна настояваме за тези политики, защото учебното съдържание трябва да бъде много добре съобразено с възрастовите особености на децата – особено в началния етап и прогимназията.
Има разработени доста нови учебни програми. Има и 18 000 изпратени предложения от педагогическата колегия. Голямата комисия в МОН трябва да ги подреди добре. Дълбоко съм убедена, че актуализацията им трябва да бъде внесена в Парламентарната комисия по образованието и науката, за да се огледат предложенията още един път. И при наличието на воля у ръководните екипи на МОН би трябвало промените да станат факт от учебната 2023/2024 г.

– Това ще наложи ли спешна промяна в учебниците?
– Промяната в учебните програми не означава, че веднага трябва да пренапишем всички учебници. Имаме учебните единици и може само с едни указания да се каже, че тази и тази учебна единица от този предмет отиват в еди-кой си клас. А българският учител знае какво да прави в класната стая.

– В тази връзка, периодично се подновява разговорът за това кой и как трябва да списва учебниците, за да не се чуват постоянно негативни оценки…
– Когато се приемаше Законът за предучилищното и училищното образование и се стигна до раздела за учебниците и учебните помагала, ние много настоявахме те да се пишат от учителите новатори. Но това не се прие. Сега те се подготвят от различни екипи, в които влизат и учители, и представители на висшето образование, и всякакви други хора. А в комисията по оценяване и одобряване на проекти на учебници бяха вкарани преподаватели във висши училища, учени от БАН, специалисти по графичен дизайн, специалисти по полиграфия, експерти от МОН или от регионалните управления на образованието и учители. И в тях гласът на педагозите много често не е определящ. Да не говорим, че понякога става дума и за корпоративни интереси. В резултат се появяват немалко учебници, които със своя академичен стил са по-подходящи за висшите училища.
Не виждам нищо лошо в това учебниците действително да се пишат от учители, а междупред-
метната интегративна връзка да се прегледа от представители на педагогическите факултети във висшите училища. Но за това е необходима промяна в Закона за предучилищното и училищното образование.

– Доста се изговори и относно това нужна ли е промяна в учебното време – да започва ли учебната година по-рано и да продължава ли по-дълго…
– Винаги съм казвала, че има традиции, които поддържат фундамента на националните образователни системи. Но това учебната година да започва на 15 септември, не е сред тези фундаментални традиции. Ако едно време са се изучавали 6, а след това 12 дисциплини, то при начало на учебната година от 15 септември не беше проблем да се разпределят учебното време и хорариумът часове. Стигаше ни времето. Включително да ходим по бригади.
Но сега нещата коренно се промениха. Имаме много нови дисциплини. И нямаме учебно време да ги разпределим. Нямаме време за една малко по-дълга междусрочна ваканция. Няма време да дадем малко по-дълга есенна ваканция, особено за учениците от началния етап – примерно през ноември, както се прави в други образователни системи. Нямаме време дори да направим образователни екскурзии.
Всеки учител от I до XII клас по всяка дисциплина трябва да има толкова хорариум часове, че да се вмести в учебната програма.
А не да се бърза и дори да не остава време за преподаване на част от учебния материал. Ето например математиката, по която увеличихме часовете от V до VII клас преди няколко месеца – имаме учебни единици от програмата, за които няма време да се вземат, защото не достигат часове. Да не говорим, когато се наложи и излизане в грипна ваканция.
И какво правим – захранваме частните уроци и школи.
Затова е необходима коренна промяна. И колкото по-бързо го осъзнаем като политика и разберем, че това ще бъде в интерес на учители и ученици, толкова по-бързо ще се разрешат някои проблеми. Никой няма да вземе отпуската на учителите. Защото 7 дни не е кой знае какво по-ранно започване на учебната година. Не може въпросът за учебното време да се появява от време на време и да не постигаме консенсус по нито една политика. И да продължаваме да вървим по утъпкания път. Добре, хубаво е, че е утъпкан и има коловози, но времената са други и не трябва тези коловози да стават прекалено дълбоки и да пречат да променим посоката на движение.

– Какво трябва да се промени в политиката относно квалификацията на учителите, така че тя да бъде полезна в класните стаи?
– Имаме нещо много по-хубаво и много по-различно от редица други страни в Европа и в света. И това са добрите форми на квалификация и видовете квалификация в българската образователна система. Имаме 6 форми на квалификация, от които пет са осигурени със средства от държавата. Платено е само придобиването на професионалноквалификационна степен. Имаме много форми на квалификация и мотивирани учители да се обучават.
Но са налице и две недобре разработени политики. На първо място, това е обратната връзка след квалификацията и какво от наученото е приложено в класната стая. Тук разработената от МОН политика не сработи успешно и не допринася за развитие на образователната система.
И второто е регистърът на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Всеки, който ходи по земята, си е направил фирма за квалификация на учителите по 150 теми. Категорично, не!
Квалификация на учителите могат да правят единствено вис-
шите училища, които подготвят педагогически специалисти, и хората, които се занимават професионално с образование. Като социалните партньори, Центъра за квалификация на учителите и директорите към МОН.
Министерството на образованието и науката трябва да сложи ред. Ние, като синдикат, настояваме за това. И това време ще дойде.

– Всички отбелязват колко са важни иновациите в образователните институции.
В същото време, в Списъка на иновативните училища вече е почти всяко четвърто училище – не се ли залага твърде много на етикета?
– Имах своите възражения и по този въпрос. Но нека ги има. Хубаво е, че иновативните училища са записани в Закона. Защото това дава мотивация на колегите да работят по някаква тема. Но минаха 4 години, откакто ги въведохме, и не виждам например две иновации, които аз искам.
Иновация за това как да се промени методологията за ограмотяването в I – IV клас. Защото тя е сгрешена. Затова има деца, които не могат да се научат да четат до III клас. Водих такива битки с вис-
шите училища, с хората от МОН, но не получих подкрепа. Никой не може да разбере, че в основата стои разработената методология за всяка учебна дисциплина.
И от методологията вече зависят и списването на учебниците, и методите на преподаване, и подходите, и средствата, и всичко. Но е трудно и никой не го прави. А това е иновация.
В по-горните класове иновация е как да се промени така изучаването на българския език, че да се справим с най-големия проб-
лем – правописа и правоговора. Нямаме такава иновация. Защо я нямаме? Защо нямаме иновация, която да е свързана с обучението на нашите деца в IX клас например? Не може да разчетем новите изисквания на PISA. Защо?
Нека да има иновации за родолюбието, за добротата, за технологиите, гражданското образование, в професионалната подготовка. Но трябва да тръгнем към по-съществените иновации, защото имаме проблеми в образованието, които трябва да решим.

– Как протича според Вас смяната на поколенията в педагогическата професия и как качествени млади хора да бъдат стимулирани да стават учители и да се задържат в системата?
– Финансирането, работните заплати, модерната училищна среда и условията на работа в училище са сред основните мотивиращи фактори при избора на учителската професия. Слава богу, условията на работа в училищата са добри, материално-техническата и дидактическата база – също. Макар и не навсякъде идеални, се работи за тяхното подобряване и никой не може да се оплаче в това отношение. Относно работните заплати, човек трябва да бъде черноглед, за да каже, че в тази посока не се работи. Работи се задълбочено, постоянно и градивно. Е, не сме достигнали това, което трябва, но вървим уверено в тази посока.
Но има нещо, което от 2012 г. го има като препоръка на Европейската комисия и нито една страна не се е справила с него. И ние не се справяме – нямаме държавна политика за кадровото обезпечаване на образователната система. А тя е необходима, за да се планират и управляват процесите в образованието.
Крачка в тази посока бе най-накрая разработената и приета наредба за еднаквите учебни прог-
рами за обучението на бъдещите учители във висшите училища и въвеждането на новите изисквания при подготовката им. Това стана и с нашите искания и усилия, и с подкрепата на тогавашния министър на образованието и науката Красимир Вълчев.
Колкото до навлизането на млади хора в българските училища – всяка от последните години това са по 3500 – 4500 души. Тази година от 15 септември в класните стаи например влязоха близо 4200 млади или новоназначени учители – сред тях и такива, които стават учители за първи път, и други, които се връщат в системата. Водим такава статистика, защото, когато човек има информация, може да взима и правилните решения.
Не съм съгласна с твърденията, че 10% от тях напускат. По наши данни става дума за под 2 процента. В същото време, трябва да се отбележи, че новите учители имат нужда от подкрепа при адаптацията си. Синдикатът на българските учители от около десет години в своята постоянна Академия за науки и иновации подготвя наставници, които да посрещнат тези нови учители. Но не навсякъде ги назначават.
И това е голям пропуск, защото този млад човек трябва да бъде приет в училище не само с усмивка и потупване по рамото. Някой трябва да го поеме и една-две години да бъде до него, за да го научи на занаят. Тук има пропуски.
Безспорно има пропуски и относно квалификацията на младите учители. Правим каквото можем. Имаме клубове на младия учител на регионално ниво, имаме национална секция на младия учител. Непрекъснато правим конференции, обучаваме ги, въвеждаме ги в професията. Грижим се за тях. Но съм дълбоко убедена, че това трябва да бъде национална политика.
Разбира се, поколенията и в нашата професия се сменят. Да, младите са по-креативни, но без опита на колегите си в училище не могат да успеят. Затова развиваме политики за междупоколенческо сътрудничество в образователните институции. В тях работят три поколения и ако няма това сътрудничество, младият учител се чувства като изоставен.
В момента наблюдаваме ръст на студентите в педагогическите специалности. За това допринесе и промяната в Закона за висшето образование, с която държавата пое таксите за обучение на студентите в педагогическите специалности. Освен това нарастващите учителски заплати, стабилността и сигурността на работните места в образователната система също привличат много студенти. Но струва ми се, че цедката при завършването трябва да бъде много ситна. Има проблеми, но те са разрешими и съм дълбоко убедена, че пазарът на труда и изискванията към вис-
шите училища с новата наредба ще урегулират ситуацията. Тук съм оптимист.

– И накрая, ако обобщим – дошло ли е време за преглед и промени в Закона за пред-
училищното и училищното образование?
– Накратко – да. Предвид казаното дотук, мисля, че аргументите за това са повече от ясни – ако искаме да имаме по-добре работеща образователна система, която дава по-качествено образование.

За да следите новините и коментарите в реално време, абонирайте се за нашите канали ето тук👇

spot_img

Последни

Иска ли правителство с коалиционни партньори Борисов или си търси наемни работници?

Партиите започнаха да отхвърлят офертата на Борисов за преговори...

Нинова играе ва банк, за да спаси депутатското си място!

Ако днес Националният съвет избере нов и.д. лидер на...

Киро Петков от Отвъдното в политиката: Борисов няма да е премиер заради нас!

Политическият труп Кирчо Петков се обади от Вечните ловни...

Може ли Джорджа Мелони да дефрагментира Италия?

Джорджа Мелони бе звездата на Г-7, единствена спечелила европейските...

Не пропускай

Иска ли правителство с коалиционни партньори Борисов или си търси наемни работници?

Партиите започнаха да отхвърлят офертата на Борисов за преговори...

Нинова играе ва банк, за да спаси депутатското си място!

Ако днес Националният съвет избере нов и.д. лидер на...

Киро Петков от Отвъдното в политиката: Борисов няма да е премиер заради нас!

Политическият труп Кирчо Петков се обади от Вечните ловни...

Може ли Джорджа Мелони да дефрагментира Италия?

Джорджа Мелони бе звездата на Г-7, единствена спечелила европейските...

Работници от автомобилните заводи в Германия се преквалифицират за оръжейния сектор, който процъфтява заради войната!

Служители на затруднената компания за оборудване на автомобили "Континентал"...

Украинска атака срина жилищни сгради в Белгород и взе жертви! Спасителните действия продължават (ВИДЕО)

Украински атаки взеха пет жертви в руската Белгородска област,...

Путин смразявящо: 700 000 руски войници в момента настъпват в Украйна!

Руският президент Владимир Путин заяви днес по телевизията, че...

Прочетете още

Иска ли правителство с коалиционни партньори Борисов или си търси наемни работници?

Партиите започнаха да отхвърлят офертата на Борисов за преговори с трите дами. Нормално.Не е сериозно лидери на партии да говорят с посредници за нещо...

Нинова играе ва банк, за да спаси депутатското си място!

Ако днес Националният съвет избере нов и.д. лидер на БСП, Корнелия Нинова ще загуби правото си да бъде депутат, защото вече има три мандата,...

Киро Петков от Отвъдното в политиката: Борисов няма да е премиер заради нас!

Политическият труп Кирчо Петков се обади от Вечните ловни полета, за да злорадства на премиерската панахида на Бойко Борисов. “Имам една добра новина за избирателите...
Verified by MonsterInsights