Новините с коментар в реално време

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

Умря доайенът на милиардерската фамилия Ротшилд! Той прави пари от войната и държи Банката на банките

Финансистът и член на банковото семейство Ротшилд, лорд Джейкъб...

Съд и екстрадация заплашва дъртата швейцарска Златка Патриша с татусите, омаскарила легендарния Христо Шопов 

Световноизвестният българския актьор, който бе вкаран в ареста заради...
НачалоБългарияФирмата собственик на "златния гьол" на Капитан Андреево в отворено писмо: 100%...

Фирмата собственик на „златния гьол“ на Капитан Андреево в отворено писмо: 100% сме изрядни

Спазваме стриктно закона, това се казва в правото на отговор от  фирма „ПиЕфСи” ЕООД ангажирана с извършването на дейността по  чл. 190 от ЗВД, а именно профилактичната дезинфекция на влизащите в Р.България МПС през ГКПП с Република Турция.

Публикуваме пълния текст:

Уважаеми Дами и Г-да Журналисти,
Уважаеми Медийни Институции

Поради големия обществен интерес за държавата и региона и множеството спекулации относно дейността на управляваното от мен дружество, с  настоящия доклад бих искал да Ви запозная накратко с основните цели и отговорности на фирмата, а именно:

Юридическото лице „ПиЕфСи” ЕООД е собственост на фирма „САНИКО БЪЛГАРИЯ” ООД – дружество с дългогодишен опит в сектора на дезинфекцията, дезинсекцията  и дератизацията.

И двете дружества имат за  основни цели и задачи  ограничаване на разпространението на заразните заболявания и намаляване на вероятността от възникване на такива по хората, животните и растенията, като фирма „ПиЕфСи” ЕООД е с главна насоченост към унищожаването на патогенни микроорганизми във външната среда  – дезинфекция.

През 2013 година „ПиЕфСи” ЕООД се яви на конкурс проведен от БАБХ относно избор на изпълнител за профилактичната дезинфекция на моторни превозни средства влизащи в Република България от трети страни в случая от Република Турция, описана в чл.190 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Спазвайки стриктно  предвидените в този договор задължения, дружеството е осигурило всичко необходимо по закон за да  извършва гореописаната дейност, в това число : изградени са  и се поддържат  нужните дезинфекционни площадки и съоражения, нает  и обучен е  необходимия квалифициран персонал вкл. и лица с необходимото ветеринарномедицинско образование,осигурена е  система от  дозатори с необходимия препарат за дезинфекция,монтирано е   видеонаблюдение със специален  софтуеър, чрез който се извършва точната отчетност на преминалите МПС,като всички  регистрационни номера на превозните средства се записват в база данни и позволяват лесна проверка  от страна на БАБХ или други компетентни органи и други.
Всички тези ангажименти по договора си с БАБХ нашето дружество е описало в инвестиционна програма,която е неразделна част от него, извършени са също така  и много други допълнителни подобрения.

От момента на подписване на договора с БАБХ от страна на дружеството са предприети всички  действия по  цялостната организация  на непрекъснатото денонощно извършване на въпросната дейност на трите ГКПП с Р.Турция – ГКПП „Капитан Андреево”,ГКПП „Лесово” и ГКПП „Малко Търново” . Огромна отговорност за нас е осигуряването  на биосигурност  и  качественото изпълнение на дейностите по дезинфекция, но също така  и не по малко важно е надлежното събиране и внасяне в бюджета на страната на държавните такси определени от Министерски Съвет  в „Тарифа за таксите” които преминаващите ППС заплащат според законите на страната.
Държа да подчертая че при изпълнението на този договор няма разходване на никакви обществени средства,тоест всички събрани пари под формата на държавни такси влизат на сто процента по сметките на МЗХ както е определено в закона,тоест държавата/БАБХ/ не заплаща на фирма „ПиЕфСи” ЕООД никакви средства под никаква форма.

За периода от началната дата на този договор – 12.03.2013, до момента , размера на събраните и внесени от „ПФС” ЕООД в бюджета средства е приблизително
28 000 000 ЕВРО
19 000 000 ЛЕВА
В периода преди сключването на нашия договор,когато дейността по дезинфекция се извършваше от служители на БАБХ крайната цена за клиентите се формираше от държавната такса плюс комисионната по ценоразпис на обслужващата банка на съответното ГКПП. Всички разходи и инвестиции по дейността тогава бяха за сметка на държавата.
В момента държавната такса постъпва изцяло в бюджета,всички разходи и инвестиции по дейността са за сметка на „ПиЕфСи” ЕООД като същевременно крайната цена за клиентите не се променя от периода преди сключване на договора,тоест в рамките на въпросната банкова комисионна ние заплащаме всички дължими данъци и покриваме разходите по дейността,като реализираме и печалба.

 За да е по ясно за всички прилагам следната таблица като примерна подробна  разбивка :
такса дезинфекция на  ЛЕК АВТОМОБИЛ

Преди началото на договора

Държавна такса   4лв.
Комисионна банка 1лв.
Крайна цена клиент 5лв.

Издръжката на дейността бе изцяло за сметка на държавата

След сключване на договора

Държавна такса   4лв.
Такса Обслужване ПиЕфСи  1лв.
Крайна цена клиент 5лв.

Издръжката на дейността е изцяло за сметка на фирмата,държавните такси постъпват изцяло в бюджета. От 1лв. такса обслужване – 16ст. постъпват също в бюджета като ДДС, и след приспадане на разходите остава печалбата на дружеството, върху която също се заплаща 10 % корпоративен данък към държавата.
Мисля ,че тук е много важно да се отбележи че през 2013г. след преговори с българските превозвачи и браншови организации и с цел подпомагане на българските транспортни фирми,още веднага след подписване на договора ни с БАБХ ,бе сключено споразумение с превозвачите и българските тежкотоварни ППС бяха освободени от  такса обслужване, тоест те заплащат само дължимата по закон държавна такса.
През  годините на изпълнение на договора многократно сме били проверявани от редица Министри на МЗХ , в това число и от проф. Бозуков  като такъв в  предишния служебен кабинет през 2017г, органите на НАП, Икономическа Полиция, Инспекция по Труда  и всички други компетентни органи,като разполагаме с документите от тези проверки. И към момента такива проверки се извършват ежеседмично и  ежемесечно и никога сериозни нарушения не са намирани,като за нас тези проверки представляват и са доказателство за добрата ни работа през годините.
Уважаеми Дами и Г-да пиша Ви нашата позиция, с цел да докажа и Вие да разберете, че управляваната от мен „ПиЕфСи” ЕООД е коректен партньор  и стриктно и точно  изпълнява и винаги е изпълнявала поетите ангажименти  към БАБХ по този договор, и също така  за да стане ясно,че ние много държим на коректните партньорски взаимоотношения с Държавата в лицето на МЗХ/БАБХ  като възложител по настоящия договор.

От наша страна са направени всички инвестиции описани в инвестиционната ни програма, също така непрекъснато инвестираме необходимите средства за да може материалната ни база да бъде на европейско ниво.
Уважаеми Дами и Г-да Журналисти,Уважаеми Медийни Институции,
в последните седмици сме подложени на огромен натиск и яростна атака от страна на редица държавни органи , най-вече от  Национална Агенция за Приходите.
При над десет последователни проверки на пунктовете за дезинфекция бяха установени и санкционирани няколко  нередности ,като най-съществената бе, че не сме подменили в срок няколко от старите касови апарати с новите изисквани от НАП,като поради пандемията това е често срещано нарушение при много фирми.
По старите апарати сме се отчитали надлежно и ежемесечно към НАП и органите на агенцията са приели и проверили нашите отчети,като винаги сме заплащали  дължимите данъци стриктно,коректно и в срок.
При настоящата атака ни  бяха съставени множество актове, като такъв ни бе съставен дори и за разминаване между пари в каса и отчет по касов апарат с 3 лева, като имате впредвид че на ден минават стотици МПС и заплащат в различна валута,тоест е съвсем нормално да има такива дребни разлики в процеса на работа.
И до момента освен искане за ревизия на фирмата ние друг документ от НАП нямаме,като на база официално изказаните съмнения от представители на приходната агенция  ни бе изпратена Заповед за прилагане на обезпечителни мерки спрямо фирмата.Без никакви основания ни бяха блокирани банковите сметки и касовите наличности на фирмата,като бе направен брутален ,за щастие неуспешен  опит за изземване на касата на дружеството.

Държа да подчертая, че „ПиЕфСи“ ЕООД няма нито ден закъснение при стриктното плащане на данъците си към Държавата  и дори сега в този труден за нас момент те са платени отново изцяло и в срок.
Всичко това се прави с цел да бъдем принудени да не можем да изпълняваме  ангажиментите си по договора с БАБХ и да бъде намерено основание той да бъде прекратен – типичен пример за опит за изземване на бизнес чрез ползването  на държавата като инструмент за това.

Поради събития като тези в обществото все по често витае думата „национализация” ,която дума изречена през  2021г. в страна членка на ЕС звучи страховито.
Нашето становище е ,че сме и винаги ще съдействаме и помагаме по всякакъв начин на органите при проверките , но няма да приемем под никаква форма недоказани тенденциозни твърдения от хора, чиято репутация  е силно компроментирана и имащи за цел да навредят на отношенията ни с възложителя по договора,а именно БАБХ/МЗХ.
За този безпрецедентен натиск за изземване на бизнес в България от наша страна  сме сезирали всички компетентни органи – прокуратура, съд, международни институции, чужди медии и други НПО,а сега сезираме и Вас , като  заявяваме ,че ще защитим интересите си по най – добрия законов начин и на всяка цена ще търсим персонална съдебна отговорност от лицата които се опитват да изземат бизнеса ни.

При неоснователно и безпричинно разваляне на договора ни от страна на държавата ние ще потърсим правата си  по съдебен ред  и последвалото  съдебно решение ще бъде не само огромен разход / инвестиции и пропуснати ползи за срока на договора / за държавата, но и сериозно петно върху авторитета на  МЗХ!

Уважаеми Дами и Г-да, Уважаеми Медии,
моля чрез правото ни на отговор да получим възможност да изразим нашата позиция  по гореописания казус, имайки ясното съзнание, че икономическите основи  на държавата ни се крепят върху бизнеса, който във времена на несигурност има нужда от спазване на ЗАКОНА, а Вие като Медийни Институции трябва да бъдете гарантът това да бъде така!!!

 

29.06.2021                           С УВАЖЕНИЕ:
Б.Карев  

За да следите новините и коментарите в реално време

spot_img

Последни

Вашингтон опроверга екипа на Навални, че е предстояла размяната му с руски шпиони

САЩ и Германия са водили предварителни разговори за евентуална...

Русия унищожи първия американски танк Ейбрамс, излязъл на фронта в Украйна

Руски служители днес заявиха, че силите на Москва за...

Умря доайенът на милиардерската фамилия Ротшилд! Той прави пари от войната и държи Банката на банките

Финансистът и член на банковото семейство Ротшилд, лорд Джейкъб...

Не пропускай

Вашингтон опроверга екипа на Навални, че е предстояла размяната му с руски шпиони

САЩ и Германия са водили предварителни разговори за евентуална...

Русия унищожи първия американски танк Ейбрамс, излязъл на фронта в Украйна

Руски служители днес заявиха, че силите на Москва за...

Умря доайенът на милиардерската фамилия Ротшилд! Той прави пари от войната и държи Банката на банките

Финансистът и член на банковото семейство Ротшилд, лорд Джейкъб...

Съд и екстрадация заплашва дъртата швейцарска Златка Патриша с татусите, омаскарила легендарния Христо Шопов 

Световноизвестният българския актьор, който бе вкаран в ареста заради...

Пеевски поиска извинение от Кирил Петков за бройката на ДПС в регулаторите

Пеевски си избра нова мишена след смачкания по бързата...

Прочетете още

Вашингтон опроверга екипа на Навални, че е предстояла размяната му с руски шпиони

САЩ и Германия са водили предварителни разговори за евентуална размяна на затворници с Русия, която е трябвало да включва и руския опозиционер Алексей Навални,...

Спешната среща на върха в Париж даде старт за двустранни договори с Украйна за включване на желаещи държави във войната!

Маскираната като поддържаща за Украйна среща на върха на Европа в Париж даде ход на процес за разширяване на войната. Франция, Великобритания и Германия...

Русия унищожи първия американски танк Ейбрамс, излязъл на фронта в Украйна

Руски служители днес заявиха, че силите на Москва за първи път са унищожили танк "Ейбрамс" в Украйна - твърдение, което предизвика одобрителни коментари от...
Verified by MonsterInsights